သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ေရွးေဟာင္းၾကယ္ ၾသစေၾတးလ် သိပံၸပညာရွင္မ်ားေတြ႔ရိွ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 12:28:00 AM


ကင္ဘာရာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ-၁၀

ျဖစ္တည္မႈ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၁၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရွိၿပီျဖစ္သည့္ ၾကယ္ၿဂိဳဟ္ႀကီး တစ္စင္းကို ၾသစေၾတးလ်သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေထာက္လွမ္းေတြ႕ရွိၿပီးသမွ်
ေရွးေဟာင္းၾကယ္ၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ား အနက္သက္တမ္းအရင့္ဆံုးၾကယ္
ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ သတင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည္။

စၾက၀ဠာႀကီးကို စတင္ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာ မဟာေပါက္ကဲြမႈျဖစ္စဥ္
(Big Bang)ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းႏွစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာအၾကာတြင္ ယင္းၾကယ္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးစတင္ျဖစ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်
သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ထားသည္။

ၾသစေၾတးလ်သိပံၸပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ၾကယ္ၿဂိဳဟ္ႀကီးသည္ေနစၾက၀ဠာ အဖဲြ႕အစည္းတည္ရွိရာ နဂါးေငြ႕တန္း ၾကယ္စုအတြင္းမွာပင္တည္ရွိၿပီး ကမၻာေျမႏွင့္ အလင္းႏွစ္ ၆၀၀၀
ကြာေ၀းေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ၾကယ္ၿဂိဳဟ္ႀကီးသည္ စၾက၀ဠာ၏အတိုင္းအဆအရ
ကမၻာေျမႏွင့္အေတာ္အသင့္နီးသည့္ အကြာအေ၀းတြင္ရွိေနေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္မွ နကၡတၱေဗဒသိပံၸပညာရွင္တစ္ဦးက
ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္
နကၡတၱေဗဒသိပံၸပညာရွင္မ်ား သီးျခားစီ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ
ေရွးေဟာင္းၾကယ္ႀကီးႏွစ္စင္းမွာသက္တမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ ဒသမ
၂ သန္း၀န္းက်င္တြင္ရွိရာ ျဖစ္တည္မႈ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးၾကယ္ၿဂိဳဟ္ႀကီး
မ်ားအျဖစ္ စာရင္းေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။


စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔စဥ္သတင္းစာ