အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာႏိုင္ရန္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လႊင့္တင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 07:11:00 PM


ေမာင္မန္း|ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ေအာ္ပေရတာတစ္ခုျဖစ္ေသာ အူရီဒူးျမန္မာ ကုမၸဏီက ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္လႊင့္တင္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ကုမၸဏီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ အူရီဒူးျမန္မာ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ကုမၸဏီကခန္႔ထားမည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ၀င္ ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို ေလ့လာလိုပါက http://www.ooredoo.com.mm/ တြင္ေလ့လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား စြာအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သံုးစြဲသူ၀န္ ေဆာင္မႈေပးေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ဆက္သြယ္ ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးစသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္အျပင္ ေဖ့ဘြတ္ခ္၊ တြစ္တာစသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ား တြင္လည္း ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးေနသည္။

အူရီဒူးျမန္မာကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေျမာက္အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ၊ ႀကိဳးလိုင္းအင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေန သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းကိုးႏိုင္ငံခန္႔တြင္ ၀န္ထမ္းဦးေရ ၉၂ ဒႆမ ၉သန္းခန္႔ ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

Mizzima