ျပည္ေထာင္စု ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပဋိသေႏၶႏွစ္ ၁ဝဝျပည့္ ေမြးေန႔

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 03:20:00 PM


ကြၽန္ေတာ္ ျမင္ေတြ႕မိတဲ့ သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရဲ႕ ေခၚေဆာင္ရာ ေနာက္ အေတြးေလး လိုက္ပါ သြားမိခဲ့ၿပီး ”တပည့္ပံုကို ဂုဏ္ယူ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ဆရာနဲ႔ ဆရာ ကေတာင္ အေလး ထားရ တဲ့တပည့္။ အဲ့ဒီ တစ္ေခတ္တည္း မွာ ေပၚခဲ့တာ တစ္ခါဆို ဆိုသေလာက္ပါ ပဲ”လို႔ ေရရြတ္မိ လိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေခတ္ ဆိုတာက ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလကို ရည္ညႊန္း ျခင္းပါပဲ။ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ ၁၈၂၄ခုႏွစ္မွာ ပထမ အဂၤလိပ္ -ျမန္မာ စစ္ပြဲအၿပီးရႏၲပို စာခ်ဳပ္ အရ အာသံနယ္၊ ရခိုင္နယ္၊ တနသၤာရီနယ္ တို႔ကိုစတင္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ စစ္႐ံႈး ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္း တစ္ျခမ္း လံုးကို ထပ္မံ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ သံုး ပံုႏွစ္ပံုမက လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးရလို႔ သူ႔ကြၽန္ဘဝကို ျမန္မာ့ေျမက ညီေနာင္ ဖြား တိုင္းရင္းသားေတြ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ ဆင့္ ေရာက္ခဲ့ ၾကရရွာပါတယ္။ အထက္ ျမန္မာျပည္လို႔ဆိုတဲ့ ျမန္မာမင္း ပိုင္နက္ နယ္ေျမ ကြက္ကြက္ေလး ဟာလည္း ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ တတိယ အဂၤလိပ္ -ျမန္မာ စစ္ပြဲကို မည္ ကာမတၱ တိုက္ခိုက္ ႐ံုမွ်နဲ႔ အ႐ံႈးေပးလက္နက္ ခ်ကာ ကိုယ့္ ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္အရွင္သခင္ ဘုရင္နဲ႔ တကြ ေနာက္ဆံုး လက္က်န္ႏိုင္ငံပိုင္ နက္ အကုန္လံုး ကို ပံု အပ္ေပးလိုက္ရ ျပန္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး နဲ႔အတူ ေပးအပ္လိုက္ရတဲ့ နယ္ေျမနဲ႔ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းက သယံဇာတေတြ သာမက ပါေတာ္မူ လို႔ဆိုၾကတဲ့ ႏိုင္ငံအားကိုး အားထား ရာ အရွင္သခင္ ဘုရင္မင္း ျမတ္နဲ႔ မိသားစုကို လက္ရ ဖမ္းဆီး ေခၚ ေဆာင္ ယူသြားပံုကို ကေလး အရြယ္နဲ႔ ျမင္ေတြ႔လိုက္ ရတဲ့ ခံစားမႈကေန ႏိုင္ငံ့ လြတ္လပ္ေရး ကို ျပန္လည္ အရယူ လိုခဲ့သူ၊ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ နန္းကိုယ့္ၾက ငွန္းမွာ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ကို ျပန္လည္ တင္ေျမႇာက္လိုသူ တစ္ဦးက ေတာ့ ေဖာ္ျပပါ သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံုမွာ ပါရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာ့ သမိုင္းမွာ အထင္ကရ ေရးထိုး မွတ္ တမ္းတင္ ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထို ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကို ျမန္မာတစ္မ်ိဳး သားလံုးက ၾကည္ညိဳ ေလးစားကာ ဆရာ ႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း လို႔ ေခၚဆိုၾကတဲ့ နည္းတူ အဆိုပါ ပံုပါ အိမ္နံရံ ထက္ မွာ တျမတ္ တႏိုး ခ်ိတ္ဆြဲ ထားတဲ့ ဓာတ္ပံု က ပုဂၢိဳလ္ ကိုလည္း ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသား လံုးက ၾကည္ညိဳ ေလးစားကာ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ ဆန္း လို႔ေခၚ ဆိုပါ တယ္။ လြတ္လပ္ ေရးဖခင္၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာလို႔ ညႊန္းဆိုေလာက္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းက တိုင္း ရင္းသား အားလံုးက တစိုက္မတ္ မတ္ေျပာဆို ဂုဏ္ျပဳသလို ႏိုင္ငံတစ္ ဝန္း က ၾကည္ညိဳ ေလးစား ခ်စ္ခင္သူ တိုင္းက အခုေဖာ္ျပပါ သမိုင္းဝင္ ဓာတ္ပံု မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု ကို အိမ္ေတြ ႐ံုးေတြ မွာ တေလးတစား ဂုဏ္ျပဳ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားၾကရ ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္းပံု ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့ သူမွာ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ႏိုင္သလို အိမ္သားေတြ က ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပင္ ျဖစ္ ျဖစ္ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ေနထိုင္ရာ အိမ္ဦးခန္းမွာ ဆရာႀကီး ခြင့္ မျပဳဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ဆန္း ဓာတ္ပံု ရွိေနႏိုင္မွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ ဆရာ ႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ရဲ႕ တပည့္ တစ္ဦး သာျဖစ္လို ့ တပည့္ပံုကို တေလး တစားထား ရွိခြင့္ျပဳသူ ဆရာသမားမ်ိဳး ရဲ ့စိတ္ဓာတ္ ကို မွန္းဆ မိတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္ ရဲ ႕ ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ပံု ကိုေမွး မွိန္ေစလိုခဲ့သူ တို႔ ေခတ္ ကာလ နဲ႔ အဲ့ဒီ သူတို႔ စိတ္ဓာတ္ ကိုလည္း သံုးသပ္မိခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ဒီေနရာ မွာေတာ့ ဘယ္ သူမျပဳ မိမိမႈ ဆိုသလို အျခား သူတို႔ စိတ္ ဓာတ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အာ႐ံုျပဳ မေနလိုေတာ့ပါ။ ေလးစားဖြယ္ စိတ္ ဓာတ္ ရွိတဲ့ ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္းရဲ႕ စိတ္ထား နဲ႔ သဘာဝကို ေတြးဆ ရင္း ဆရာၾကီးနဲ႔ ဆံုေတြ႕ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာ နန္းညြန္႔ေဆြ ရဲ႕ စာတစ္ပုဒ္ ကိုေတာ့ မွတ္မွတ္ရရ ေဖာ္ညႊန္းလိုပါတယ္။

သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ရာျပည့္ (၁၂၃၇- ၁၃၃၇)မွာ ဆရာနန္းညြန္႔ေဆြ က’ႏွစ္တကယ္မေစ့ဘဲ ရွစ္ဆယ္ ျပည့္တုန္းက’ လို ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္း အသက္(၈ဝ)ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို စာ ေပသမား လူငယ္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရတဲ့ ဆရာ နန္းညြန္႔ ေဆြက ဆရာၾကီး အသက္ကို (၇၉) လို႔ သာ သိထား သူျဖစ္တာမို႔ စိတ္ထဲရွင္း ေအာင္ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ဆရာႀကီးက ”အိမ္း ဟုတ္သကြယ္၊ ဆရာ့ ကို ေမြးဖြားခဲ့တာ (၇၉) ႏွစ္ ရွိၿပီ။ ႏို႔ေပမဲ့ အသက္ ကေတာ့ (၈ဝ) ရွိျပီ ဆိုရမွာပဲ” ဟုဆိုေၾကာင္းနဲ ့ အတူ” လူျဖစ္လာတာက မေမြး ဖြားခင္ အေမ့ ဝမ္းထဲမွာ ကတည္းက စၿပီး လူျဖစ္ ခဲ့တာပဲကြဲ႕။ အဲ့ ဒါေၾကာင့္ အသက္ကို တြက္ရင္ တစ္ႏွစ္ပို တြက္ယူ ရတယ္။ တို႔ ဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ကေတာ့ အသက္(၁၉)ႏွစ္ ျပည့္ရင္ ပဋိ သေႏၶရက္ ကိုပါ ထည့္တြက္ျပီး အသက္ (၂ဝ) လို႔ ယူႏိုင္တယ္၊ ပဥၨင္းခံ ခြင့္ျပဳတယ္ကြဲ ့”လို႔ ရွင္းျပေၾကာင္း ေရးသားခဲ့တဲ့ အတြက္ ဆရာ နန္းညြန္႕ေဆြရဲ ႔ ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း အသက္ (၈ဝ)ျပည့္ က ႀကံဳဆံုခဲ့မႈ အမွတ္တရ နဲ႔ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္းရာျပည့္ ကာလ အမွတ္တရ ေဆာင္းပါးပါ အခ်က္ဟာ ဒီကေန႔ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္ မႈိင္း ရဲဲ႕ ခ်စ္ခင္ ေလးစားရတဲ့ တပည့္ေက်ာ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ခ်စ္ခင္ေလးစားရတဲ့ အသည္းေက်ာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရဲ႕ (၉၉)ႏွစ္ ေျမာက္ေမြးေန႔ အမွတ္ တရမွာ တကယ့္ ကို အေလး ဂ႐ုျပဳစရာ အျဖစ္ ကြၽန္ ေတာ္ ေတြးဆ မွတ္တမ္း တင္ခ်င္မိရ ျခင္းပါ။

၁၉၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၃ မွာ ေမြးဖြားလို ့ လာမယ့္ ေရွ႕ႏွစ္ ၂ဝ၁၅ ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ မွာ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ေျမာက္ေတာ့မယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမြးေန႔ ရာျပည့္ကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာတစ္မ်ိဳး သားလံုး အထူး ရင္ခုန္စြာ ရွိေနတာ လြန္စြာ ၾကည္ႏူးစရာ ဂုဏ္ အဂၤါတစ္ ရပ္ျဖစ္လို႔ ဝမ္းေျမာက္ရပါတယ္။ ဒီဝမ္း ေျမာက္မႈ နဲ႔အတူ ရာျပည့္ အၾကိဳ ရင္ခုန္ ရတဲ့ ဒီကေန ့၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီ ၁၃ ရက္ေန႔ မွာ က်ေရာက္တဲ့ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ မွာလည္း အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝ စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သင့္ တယ္လို ့ေတြး ဆ ေမွ်ာ္လင့္ ဆႏၵရွိမိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆရာျဖစ္သူ ဆရာၾကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ အယူအဆ အရ ဆိုအခုႏွစ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရာျပည့္ေမြး ေန႔ အခါသမယ ျဖစ္ေနႏိုင္တယ္ မဟုတ္ပါ လား။ ေသခ်ာ တာကေတာ့ အခု ၂ဝ၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ဟာ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ပဋိသေႏၶ ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ ေမြးေန႔ ဆိုတာပါ။

ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)

Popular Myanmar News Journal