ဘင္းမ္စတက္နဲ႔ ျမန္မာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 07:15:00 PM


=============

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွ ထူးျခားေလးနက္တဲ့ႏွစ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ယူၿပီး အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို အိမ္ရွင္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသလို၊ ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ အိမ္အေၾကာင္းအရာ ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းကို တစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေကာက္ယူဖို႔ တာစူေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳးမွာ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕အလွည့္က်ဥကၠ႒အျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ယူေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ေပးလာတာနဲ႔အညီ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ တတိယအႀကိမ္ ဘင္းမ္စတက္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးနဲ႔ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို မ်ားမၾကာမီ လက္ခံက်င္းပခြင့္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဂၤလာေပၚ မဂၤလာဆင့္ ဆိုသလို ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖို႔ ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။

အာဆီယံ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာနဲ႔ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အၾကား မစိမ္းၾကေပမယ့္ ဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အသိပညာ ဗဟုသုတ နည္းပါးၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအၾကား ဘင္းမ္းစတက္အဖြဲ႔ ဘယ္လိုျဖစ္တည္လာတယ္၊ ဘယ္ ႏုိင္ငံေတြက ကမကထလုပ္ၿပီး ဒီအဖြဲ႔ႀကီး ေပၚေပါက္လာဖို႔ တြန္းအားေပးၾကတယ္၊ ဘင္းမ္စတက္ဆိုတာ ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္၊ ဘယ္လို လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တယ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အခန္းက႑ ဘယ္လိုရွိတယ္၊ ေရွ႕အလားအလာ ဘယ္လိုရွိတယ္၊ ဒီထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ ဘာေတြ ေအာင္ ျမင္မႈရမယ္ စသျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္လို႔ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးသားစီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႔ ျဖစ္တည္လာပံုနဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ပံု
စာဖတ္သူအမ်ား သိရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း စစ္ေအးကာလအၿပီး ကမၻာ့ေျပာင္းလဲမႈ ပံုသ႑န္မွာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တစ္သားတည္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္တို႔ဟာ အတူတကြ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျဖစ္စဥ္ေတြပါပဲ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တစ္သားတည္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံ ေတြဟာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တစ္သားတည္း ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ကို အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ဆိုရင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရတဲ့နယ္ပယ္နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ပိုမို က်စ္လစ္သိပ္သည္းတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထဝီအေန အထား အရ တစ္ဆက္တည္း တည္ရွိမႈဟာ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းအတြက္ အေျခခံ အက်ဆံုး အခ်က္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကမၻာ့ေဒသမ်ားမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးဟာ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔၊ အခ်င္းခ်င္း ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ဖို႔ မိမိသမိုင္းအစည္အလာ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းဓေလ့ အစဥ္အလာမ်ား လူမႈေရးဘဝမ်ားနဲ႔ မကိုက္ ညီတဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔ လုပ္နည္းကိုင္နည္းမ်ား၊ မိမိတို႔ ေဒသတါင္းကို ေရာက္မလာဖို႔ တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ ေဒသအခ်င္းခ်င္းအဖြဲ႔အစည္း မူေဘာင္၊ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ေတြနဲ႔ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလာၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေဒသမ်ားအလိုက္ ပထဝီအေနအထားအရ တည္ရွိေနမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းကာ မိမိတို႔ ေဒသႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ အီးယူ(EU)၊ ေအပက္(APEC)၊ ေနတိုး(NATO)၊ အာဆီယံ (ASEAN)၊ နာ့ဖ္တာ(NAFTA)၊ ဘရစ္ခ္စ္(BRICA) စတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လြယ္လင့္တကူ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီ အဖြဲ႔အစည္းေတြလိုပဲ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႔ဟာလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ေပၚေပါက္လာေစဖို႔ တြန္းအားေပး ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ အဓိက ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႔မွာ အေနာက္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္း အာရွႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး တိုးခ်ဲ႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အေနာက္ေမွ်ာ္မူဝါဒ(Look West Policy)နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ပိုမိုနီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လိုၾကတဲ့ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အေရွ႕ေမွ်ာ္ ဝါဒ(Look East Policy)တို႔ရဲ႕ ေပါင္းစပ္မႈ ရလဒ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈ ပိုမိုတိုးျမွင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေနာက္ဘက္ရွိ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာနဲ႔ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႔ ပါဝင္တဲ့့(၅)ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံနဲ႔ စတင္ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို ညွိႏိႈင္းခ်က္နဲ႔အညီ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလမွာ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အဆိုပါအဖြဲ႔မွာ မူလအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႔ထူေထာင္ေရးကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမယ့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာအေနနဲ႔ အဖြဲ႔ထူေထာင္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလိုေသးတာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးကို ေလ့လာသူအဆင့္နဲ႔သာ ပါဝင္တက္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေဝးရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔ ဗန္ေကာက္ေၾကညာစာတမ္းနဲ႔အညီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယနဲ႔ သီရိလကၤာႏွင့္ ထိုင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ ( Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation:BIST-EC) ကို စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ကို ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္လို႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔(Bay of Bengal Economic Cooperation Organization း BBECO) လို႔လည္း စာနယ္ဇင္းေတြက အလြတ္သေဘာ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဦးစားေပး စီးပြားေရး က႑ႀကီး (၈) ရပ္မွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေစေရးပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘစၥတက္အဖြဲ႔သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပါဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြမွာ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆသံုးသပ္ရတာေၾကာင့္၊ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာတင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အစၥတက္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေရးအတြက္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ဘစၥတက္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့တဲ့အခါ ဘစၥတက္အဖြဲ႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေရးကိစၥကို အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ မူလအဖြဲ႔ဝင္ (၄)ႏိုင္ငံလံုးက မဆိုင္းမတြ တညီတညြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈေတြ ေပးခဲ့ၾကတာေၾကာင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ (၂၅) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ဘစၥတက္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက စတင္ၿပီး စတင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ဘို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ့ေနာက္ ဘစၥတက္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အထူးအစည္းအေဝးနဲ႔ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား အစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႔က (၂၂) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ အဲဒီတုန္းက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေဆြ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို တက္ေရာက္ျခင္းဟာ ဘင္းမ္စတက္အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ဝန္ႀကီးအဆင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေဝးကာလအတြင္း ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တင္းျပည့္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တရားဝင္ လက္ခံႀကိဳဆို ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဘစၥတက္အဖြဲ႔ရဲ႕ အမည္ကိုလည္း ဘင္းမ္စတက္ (BIMST-EC) လို႔ ေျပာင္းလဲ လိုက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာစာတမ္းကို အဖြဲ႔ဝင္(၅) ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီ ေၾကညာစာတမ္းနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွာ ဘင္းမ္စတက္(BIMST-EC) ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ပီပီျပင္ျပင္ ရုပ္လံုးေပၚထြက္လာျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၅) ရက္ေန႔ကေန (၉) ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဖူးခက္ ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆဌမအႀကိမ္ ဘင္းမ္စတက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးမွာ ဘူတန္ႏွင့္ နီေပါတို႔ အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ ခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွာ အဖြဲ႔ရဲ႕အမည္ကို ဘင္းမ္စတက္- ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေဒသတြင္း က႑စံု နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ အစီအစဥ္ (Bay of Bengal lnitiative for Multi-Sectoral Techincal and Economic Cooperative) လို႔ ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနပံု
အဖြဲ႔သက္တမ္း (၁၆) ႏွစ္နီးပါးရွီတဲ့ အထိ ဘင္းမ္စတက္အဖြဲ႔မွာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးထည္ေထာင္ရျခင္း မရွိေသးတာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုး တာဝန္ေတြကို ထုိင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရး ဦးစီးဌာနက ထာဝန္ယူညွိႏႈိင္းေပးပါတယ္။ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးရဲ႕ ရံုးလုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကို ဥကၠဌ တာဝန္ေက်တဲ့ ႏိုင္ငံက ပူးတြဲတာဝန္ယူရပါတယ္။ ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝး၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ား အဆင့္ အစည္းအေဝးေတြ ရပ္နားထားတဲ့ ၾကားကာလေတြမွာ လုပ္ငန္းကိစၥေတြ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အၿမဲတမ္း ယႏၱရားတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဘင္းမ္စတက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (BMISTEC Working Group) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားပါတယ္။

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးေတြကို လစဥ္က်င္းပ ပါတယ္။ အဲဒီ အစည္းအေဝးေတြကို အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံေတြက သံအမတ္ႀကီးေတြ တက္ေရာက္ၾကၿပီး အဖြဲ႔ရဲ႕ အလွည့္က်ဥကၠဌ တာဝန္ယူတဲ့ ႏိုင္ငံက သံအမတ္ႀကီးေတြက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက အလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားေတာ့ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံရံုးက သံအမတ္ႀကီးက သဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

MOI Webportal Myanmar