ႏွစ္ကုန္လွ်င္ သစ္ကုန္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 2/13/2014 08:10:00 PM


 -
ႏွစ္ကုန္လွ်င္ သစ္ကုန္ရမည္ ဆုိတ့ဲ ဆုိင္းဘုတ္တခု Facebook ထဲ ေရာက္ေနပါတယ္။

ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း အျပည့္အဝအေကာ္အထည္ေဖာ္တာဆိုလို႔ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းပဲ႐ွိမယ္၊
လ်ာထားခ်က္ကိုျပည္မွီေက်ာ္လြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းအား
အေလးျပဳ .......... ဆုိျပီး မွတ္ခ်က္ျပဳထားတာကုိလည္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ႏွစ္ကုန္လွ်င္ သစ္ကုန္ရမည္ ဆုိတာ ဘယ္လုိေၾကြးေၾကာ္သံပါလိမ့္ ဆုိၿပီး ဆက္စပ္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဒီဓာတ္ပုံက ျပဳျပင္ဖန္တီးထားတ့ဲ ဓာတ္ပုံမ်ားလားလုိ႔လည္း တခ်ဳိ႕က သံသယ ျဖစ္ၾကမွာပါ။

ဒီေၾကြးေၾကာ္သံရဲ႕ ဆုိလုိရင္းအမွန္ ဘာျဖစ္တယ္ ဆုိတာ မၾကာခင္ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မယ္ လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

သစ္ေတာေတြ ေျပာင္တလင္းခါခါသြားျခင္းရဲ႕ တရားခံက ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီဌာနထက္ ပါဝါႀကီးတန္ခုိးထြားသူမ်ားေၾကာင့္လား။

ဒီေမးခြန္းေျဖဖုိ႔အတြက္ေတာ့ သိပ္ စဥ္းစားစရာ မလုိအပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

arrawady