အခြန္ဦးစီးဌာနက AGD ဘဏ္၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မက်င္းပမီ မိနစ္ ၂၀ အလိုတြင္ "မွားယြင္းေဖာ္ျပမိေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာျခင္း" စာအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး EMG ရံုးခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္၍ ေၾကျငာလႊာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/11/2014 03:35:00 PM
The Daily Eleven တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း အပါအဝင္ AGD ဘဏ္တည္ေထာင္ထားသည့္ ထူးကုမၸဏီႏွင့္ မိတ္ဖက္ ဧရာေရႊဝါကုမၸဏီတို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အခြန္ေပးေဆာင္မႈစသည့္တို႔ႏွင့္ အခြန္သေဘာသဘာဝ၊ အခြန္မည္ကဲ့သို႔ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္းတို႔ကို အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ Eleven Media Group ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဝၿဖိဳးႏွင့္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုမာန္သူရွိန္တို႔ တက္ေရာက္၍ ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အညီ
ုျပန္လည္ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

The Daily Eleven သတင္းစာပါ အခြန္မေပးေဆာင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ေသာင္းေက်ာ္စာရင္းတြင္ AGD ဘဏ္ပါဝင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ AGD ဘဏ္မွ ရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔မတ္လ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ အဆိုပါရံုးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္မည္ဟုသိရသည္။

Eleven Media Group