ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ အတုမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအစိုးရက ေတာင္းခံ။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/11/2014 11:47:00 PM


ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သံုးစြဲေနေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ အပါအ၀င္ လူမႈေရး ကြန္ရက္မွ အေကာင့္ အတုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကို အစိုးရက ေဖ့စ္ဘြတ္ ထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီသို႔ ေတာင္းခံ သြားမည္ဟု သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတာင္းခံျခင္းမ်ဳိးကိုလည္း အျခား အစိုးရမ်ားက ေတာင္းခံေလ့ ရွိၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္က ေတာင္းခံသည့္ အခ်က္အလက္ အားလံုး မဟုတ္
သည့္ ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ သံုးစြဲေနသည့္ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိလိုသည့္ အေကာင့္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေတာင္းခံ ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ ႏွင့္အမွ်
ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား၊ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး
လုပ္ႀကံ တိုက္ခိုက္ထားသည့္ သတင္းမွားမ်ား၊ ေကာလာဟလ မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ အေကာင့္ အတုမ်ား သံုးၿပီး အခ်ဳိ႕သူမ်ားက ထုတ္လႊင့္ ေနလ်က္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ား လုပ္ႀကံ ထုတ္လႊင့္ ေနသူမ်ားသည္ အသစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ အရ တရားစြဲဆို ခံရပါက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀ျဖစ္ေစ က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ သံုးစြဲေနသူ တစ္ဦးက “အစိုးရက အေကာင့္ အတုေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေတာင္းတယ္လို႔ သတင္း ထြက္လာတဲ့ ေနာက္ပိုင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမွာ ဆဲတာ ဆိုတာ၊
ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္တာေတြ သိသိသာသာ ေလ်ာ့သြားတယ္”ဟု သူ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို Tomorrowသို႔ ေျပာျပခဲ့သည္။

( ယေန.ထုတ္ Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္မွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ )