ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကို အသက္အရြယ္အလိုက္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 12:04:00 PM


အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ ၄ မ်ဳိး စလံုး ပိုမို တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ အသက္အရြယ္ အလိုက္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းမ်ားကို အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၉ ႏွစ္ Primary Learner ၊ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ Tween Learners၊  အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ Secondary Learners၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ Young Adults ႏွင့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ အထက္ကို Adult Learners ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။  ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး အေနျဖင့္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပား (သို႔) သန္းေခါင္စာရင္း/ ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ား ယူေဆာင္၍ တနလၤာေန႔မွ စေနေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲမွ ညေန  ၅ နာရီအတြင္း မတ္လ ၁၇ ရက္မွ စ၍ လာေရာက္  စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

 ေခတ္မီ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားစြာျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၃၃၀၀၀၀ ျဖစ္ ကာ စုစုေပါင္း သင္ၾကားခ်ိန္ နာရီ ၆၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးလိုပါက Brtish Council Customer Service &  Sales Department ဖုန္း-၂၅၆ ၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္း ခြဲ -၃၁၀၆၊ ၃၃၁၇) အတြင္း ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္သည္။

ေ၀ေ၀
Internet Journal