တစ္ဦးခ်င္း မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ PCO အသံုးျပဳသူ ေလ်ာ့နည္းလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 03:40:00 PM


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆုိင္ (PCO) မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ဖုန္းဆက္သူအေရအတြက္ က်ဆင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပိုမိုသိသာလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အဆုိပါ ဖုန္းဆုိင္အခ်ဳိ႕မွ စံုစမ္းသိရသည္။ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ မုိဘိုင္းဖုန္းသံုးစဲြလာႏုိင္သူဦးေရမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ျမင့္တက္လာေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆုိင္ကို အသံုးျပဳသူဦးေရ က်ဆင္းလာရျခင္းျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္လာပါက အဆိုပါဖုန္းဆုိင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။“တစ္ရက္တစ္ရက္ကို ဖုန္းဆက္တဲ့သူ အေတာ္ကိုနည္းလာတယ္။ အရင္ကဆို တစ္ရက္ကို မိနစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္၊ သံုးရာေလာက္အထိ ေျပာၾကတယ္။ အခုဆို တစ္ေန႔ကို မိနစ္တစ္ရာေလာက္ေတာင္ မျပည့္ခ်င္ျပည့္ခ်င္ျဖစ္လာတယ္။ လူတုိင္းက ဖုန္းကိုင္လာႏိုင္ေတာ့ ဒီလုိဖုန္းဆုိင္ေတြက သိပ္အသံုးမဝင္ေတာ့ဘူး” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ရိွသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆိုင္မွ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ထိုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆုိင္မ်ားကို အသံုးျပဳသူနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါဖုန္းဆိုင္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္ရရိွေနေသာ အပိုဝင္ေငြမ်ားလည္း က်ဆင္းလာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရသည္။“အရင္လုိ ဖုန္းဆက္တဲ့သူကသိပ္မရိွေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ ပ်င္းလာတယ္။ ေနကလည္းပူ၊ ဖုန္းဆက္တဲ့သူကလည္းမလာနဲ႔ဆို အလုပ္လုပ္ေနရတာ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ အစုိးရလစာဆိုေတာ့ ဝင္ေငြကလည္းနည္းေတာ့ ဒီအလုပ္ကေန ထြက္မလားစဥ္းစားေနတယ္” ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္း႐ံုမွ ဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း သူမ၏ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထက္ပါအတုိင္း ေျပာသည္။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္အထိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ အဆုိပါ ဖုန္းဆုိင္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္မုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးမျပဳႏုိင္သည့္ လူမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ အဆုိပါ ဖုန္းဆုိင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္မိနစ္လွ်င္ သံုးဆယ္က်ပ္ထက္ ပိုမုိသည့္ပမာဏမ်ားကို အၿမဲေပးေဆာင္ခဲ့ရသည္။ “အရင္က လူေတြက ဖုန္းမကိုင္ႏုိင္ေတာ့ ပီစီအုိေတြပဲ အားကိုးရတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေတြကဆုိ ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ ဒီဖုန္းဆုိင္ေတြကလဲြလို႔ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ အစုိးရက ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖုန္းေျပာခေစ်းကို သတ္မွတ္ေပးေပး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ပိုေပးရပါတယ္။ အခုလုိ လူတုိင္းဖုန္းကိုင္လာႏိုင္ေတာ့ အဲ့ဒီဆုိင္ေတြဘယ္အလုပ္ျဖစ္ေတာ့မလဲ” ဟု မုိဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း သူ၏အမ်ားျပည္သူသံုးတယ္လီဖုန္း႐ံုမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳကို ေျပာသည္။ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရိွသူတစ္ဦးက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူတစ္ဦးခ်င္းမုိဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳလာႏုိင္မႈ သိသိသာသာတုိးတက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အဆုိပါဖုန္းဆုိင္မ်ားကို ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားတြင္သာ ထားရိွေပးထားမည္ဟုေျပာၾကားသည္။ယခုကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသံုး တယ္လီဖုန္းဆုိင္မ်ားကို အသံုးျပဳသူနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါ ဖုန္း႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အျခားအလုပ္အကုိင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္စဥ္းစားေနၾကၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းမွ စတင္ကာ အလုပ္ထြက္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရိွခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ စံုစမ္းသိရသည္။ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ အမ်ားျပည္သူသံုးတယ္လီဖုန္းဆုိင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ရိွခဲ့ရာမွ ယခုလက္ရိွအခ်ိန္တြင္မူ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳေနသည့္အေရအတြက္မွာ ေျခာက္သန္းနီးပါး ရိွလာၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္သန္းေက်ာ္ေသာ ပမာဏသည္ မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစဲြႏုိင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ယုဇနကိုကို
Internet Journal