တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္သာမက အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 12:14:00 PM

မတ္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိုရမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကို ေတြ႕ရစဥ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္း အတြက္သာမက အျခားအာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ပါ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု အာဆီယံ ျပည္သူ႕ဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသူ Mrs.Pre mrudee Daoroung က မတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ အာဆီယံျပည္သူ႕ဖိုရမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ The Daily Eleven သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား တူညီစြာထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ ဆြဲထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားေအာက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အာဆီယံေဒသတြင္းအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း Mrs.Pre mrudee Daoroung က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလံုေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေခ်းေငြရယူရာ၌ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းယူ႐ံုျဖင့္ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရထံမွပါ ေခ်းယူရေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေပၚထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘူး။ အာဆီယံႏိုင္ငံ အားလံုးမွာရွိတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက တ႐ုတ္အစိုးရကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံႏႈန္းကို အားလံုးအတြက္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က ဒီေနရာေရာက္ရင္ တစ္မ်ဳိးလုပ္ၿပီး ဟိုေနရာေရာက္ရင္ တစ္မ်ဳိးလုပ္တယ္။ လုပ္တာေတြ အကုန္လံုးက ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြေအာက္ကို အမ်ားႀကီးေရာက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ဟာ သူတို႔အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္သြားရင္ သူတို႔နဲ႔သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေတြၾကားမွာ လုပ္ထားတဲ့ဟာေတြကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္နဲ႔ ေျပာလို႔မရတာေတြ ျဖစ္ကုန္မယ္" ဟု Mrs.Pre mrudee Daoroung က ဆုိသည္။

အာဆီယံ ျပည္သူ႕ဖိုရမ္ကို မတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါဖိုရမ္ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ျမစ္ဆံု၊ သံလြင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္သည့္ သေဘာေၾကာင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ေျမမ်ားမွာ ေပးဆပ္ရမႈ ႀကီးမားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Mrs.Pre mrudee Daoroung က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

"စီမံကိန္းႀကီးႀကီးလုပ္ေလ၊ ေျမေနရာ မ်ားမ်ားလုိေလပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေျမသိမ္းခံရမႈက ႀကီးေလပဲ။ အဲဒီလုိပဲ သူတို႔ ရဲ႕ စီမံကိန္းကႀကီးေတာ့ စြမ္းအင္ေတြ ပိုလုိလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ စြမ္းအင္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ပိုလုပ္ရတယ္ဆိုရင္ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြမွာလည္း ေရကာတာ ထုတ္လုပ္မႈေတြ ပိုမ်ားေလပဲ။ အဲဒီအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ေပးဆပ္မႈက ပိုမ်ားေလပဲ" ဟု ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႕ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အဓိကစီမံကိန္းႀကီးမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ကာ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀မႈ တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group