ျမန္မာအိမ္ေဖၚ လခ သတ္မွတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 01:23:00 PM


စကၤာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ စတဲ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကို ျမန္မာအိမ္ေဖၚေတြ တရားဝင္ တင္ပို႔ရာမွာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ကိုအစိုးရက ေရးဆြဲျပဌာန္းေၾကာင္း သိရပါတယ္။အဲဒီ ဥပေဒေတြထဲမွာ ျမန္မာ အိမ္ေဖၚေတြဟာ လစဥ္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ဝ ရရမယ္၊ တစ္လကို အနည္းဆံုးတစ္ရက္ အနားေပးရမယ္ စတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ေတြပါဝင္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ဒီအတြင္း ေဟာင္ေကာင္အစိုးရဟာ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ ့လူေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တားဆီးဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အစိရင္ခံစာတစ္ေစာက္ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွာလက္ရွိအေနနဲ႔ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းအတြက္ လူေမွာင္ခိုတာကိုသာ တားဆီးထားၿပီး၊ ေခတ္ သစ္ေက်းကၽြန္လို႔ ေခၚၾကတဲ့ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကိုေတာ့ ဥပေဒ နဲ႔ တားဆီး ကာကြယ္ေပးထားတာမရွိဘူးလို႔ အာရွ လြတ္လပ္ေရး နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္တရားေရးဌာန က ေျပာပါတယ္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခိုေနရတဲ့ ေဟာင္ေကာင္မွာ အိမ္ေဖၚလုပ္သားေပါင္း သံုးသိန္းနီးပါးရွိၿပီး အမ်ားစုဟာ အင္ဒိုနီးရွား နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေတြက ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ ့ေဖေဖၚဝါရီလကေတာ့ ပထမဆံုးျမန္မာအိမ္ေဖၚေတြ ေဟာင္ေကာင္ကို တရား၀င္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၾက ပါတယ္။ လာမယ့္သံုးလအတြင္း ေနာက္ထပ္ ျမန္မာအိမ္ေဖၚ ႏွစ္ရာ ေလာက္ ထပ္ေရာက္လာစရာ ရွိပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ျမန္မာအိမ္ေဖၚေတြဟာ အဂၤလိပ္စကား နဲ႕ ကန္တံု တရုတ္စကား တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းတာ၊ အင္တာနက္အပါအဝင္ တျခားလိုအပ္တဲ့ ဗဟုသုတေတြအားနည္းတာေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ ခံရမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ျမန္မာအိမ္ေဖၚေတြဟာ အဂၤလိပ္စကား နဲ႕ ကန္တံု တရုတ္စကား တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းတာ၊ အင္တာနက္အပါအဝင္ တျခားလိုအပ္တဲ့ ဗဟုသုတေတြအားနည္းတာေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ခံရမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

RFA Burmese