အမ်ားျပည္သူသိရွိေစရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/25/2014 09:18:00 AM


၁။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ေကာင္းမြန္၍ ထိေရာက္သည့္ အက်ိဳးအာနိသင္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔သုံးစြဲႏိုင္ရန္ စနစ္တက် ကြပ္ကဲလ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေဈးကြက္တင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ အလွကုန္ပစၥည္း စုစုေပါင္း ၂၁ မ်ိဳးကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

၃။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလွကုန္ပစၥည္းကိုးမ်ိဳးသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိသည့္အျပင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ တားျမစ္ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလူထု သုံးစြဲရန္ မသင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

MOI Webportal Myanmar