နားလည္မႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဥပေဒကို ဖ်က္ဆီး၏

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/12/2014 04:02:00 PM
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တစ္ေနရာ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို မတ္ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္))
#emg_opinions

(Written by: ေမာင္တင္ဦး (ေျမာင္းျမ))

ဥပေဒ

ဥပေဒကို စတင္သံုးစြဲလာရျခင္းက လူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္း၀ါဒေတြ ထြန္းကားလာမႈကို ဟန္႔တားဖုိ႔ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ ထြန္းကားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ေပၚထြန္းလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ရဲ႕ေယဘုယ်ျဖစ္စဥ္က ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္း ျဖစ္စဥ္ပါ။

ေျမရွင္ေၾကးရွင္ေခတ္မွာ ေျမရွင္ေၾကးရွင္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္အလိုဆႏၵအရ ႏႈတ္ကထြက္သမွ် အမိန္႔(ဥပေဒ)ျဖစ္တာ ေျမကြၽန္ေတြခမ်ာ အကာအကြယ္မဲ့ အသားလြတ္ႏွိပ္စက္ခံ၊ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကယ္သူမဲ့ဘ၀ကို မ႐ႈျမင္လိုတဲ့ ပညာရွင္၊ သမာသမတ္ရွိ လူႀကီးေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ေခတ္မွာ ညီလာခံဆိုတာ ေပၚလာပါတယ္။ ဘုရင္တစ္ပါးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်င္သလို ဆံုးျဖတ္တာကို ညီလာခံမွာ တက္ေရာက္တဲ့မွဴးႀကီး၊ မတ္ႀကီးတို႔ရဲ႕ ထိန္းကြပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒကို ထိန္းေက်ာင္းလာၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕အေျခအေနမွာ ဘုရင့္အမိန္႔ကို ညီလာခံက အမွန္တကယ္ မထိန္းကြပ္ႏုိင္ပါဘူး။ မင္းလိုလိုက္ မင္းႀကိဳက္ေဆာင္တဲ့ အမတ္ေတြနဲ႔ ဘုရင္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး အာဏာကို လိုသလိုပံုေဖာ္တဲ့အမိန္႔ (ဥပေဒ) နဲ႔သာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကတာပါ။

ဒီလိုနဲ႔ ဥပေဒကို တရားမွ်တမႈ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားက သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါတယ္။ သမုိင္းအစမွာ ဟန္မူရာဘီကိုဓဥပေဒနဲ႔ တရားစီရင္ခဲ့ရာမွာ မွ်တသေယာင္ ရွိေပမယ့္ မမွ်တမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တတ္သိပညာရွင္၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြက လူမႈဘ၀ျဖစ္စဥ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမယ့္ ဥပေဒေတြကို ရွာၾကံထုတ္ႏုတ္ ေရးဆြဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူမႈဘ၀ျဖစ္စဥ္ဟာ အျမဲတမ္း ေျပာင္းလဲေနတာေၾကာင့္ ဥပေဒဟာလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနရပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာင္းလဲေနတဲ့အထဲမွာ မေျပာင္းမလဲ ပါရွိေနရမယ့္ စံႏႈန္းက အမွန္တရား (Truth)၊ တရားမွ်တမႈ(Justice)နဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ (Fair and Equality) တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နားလည္မႈကို လူမႈဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ထဲမွာ အသံုးခ်စရာအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းကို နားလည္မႈယူျခင္းလို႔ဆိုေသာ္ ရမယ္ထင္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (Memorandum of Understanding-MoU) နဲ႔ ေရာေထြးမမွားေစလိုပါ။

လူမႈဆက္ဆံေရးမွာသံုးတဲ့ နားလည္မႈယူျခင္းက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ျခင္း နည္းတစ္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူထံ ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ တရားနည္းလမ္းတက် မခ်ဥ္းကပ္ဘဲ နားလည္မႈယူ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းဟာ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်ပါတယ္။ အမ်ားနည္းတူ ဥပေဒကေပးလာတဲ့ အခြင့္အေရးထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး နားလည္မႈယူတာဟာ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္မွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျပဳက်င့္ေနၾကပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ေအာက္မွ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တင္ဒါေခၚၾကတာ မၾကာခဏ ေတြ႕ရပါတယ္။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ ေစ်းႏႈန္းတို႔၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တို႔ကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရပါတယ္။ စင္စစ္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ ေရွ႕မွာသာ တရား၀င္ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး အနည္းဆံုး အဆိုျပဳသူကို အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က တင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕နဲ႔ နားလည္မႈယူထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အနည္းဆံုးေစ်းကို အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ သိလိုက္ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ နားလည္မႈယူထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္က သူ႔ရဲ႕ေစ်းႏႈန္းကို အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္တင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ေစ်းႏႈန္းက အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေလေတာ့ သူပဲတင္ဒါေအာင္ပါတယ္။

ဥပေဒက မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ နားလည္မႈ လက္တစ္လံုးျခားနဲ႔ ဥပေဒကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါတယ္။ တကယ္ဆို ဒီလိုနားလည္မႈနဲ႔ တင္ဒါေအာင္သြားတယ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွာ တစ္ေန႔မဟုတ္တစ္ေန႔ သိကုန္ၾကတာပါပဲ။ သိလည္းသိေနၾကလို႔ တင္ဒါစနစ္မွာ လာဘ္စားတယ္၊ လာဘ္ေပးတယ္ဆိုတာ မေျပာခ်င္လို႔ၾကည့္ေနတာ ၾကာၿပီဆိုပါေတာ့။ သူတို႔ခ်င္းက နားလည္မႈရွိတာကိုး။

တစ္ခါက အေသးအမႊား ျဖစ္ရပ္ေလးလို႔ ယူဆရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခု တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုထဲက လမ္းၾကားေလးတစ္ခုမွာပါ။ လမ္းက ေတာ္ေတာ္ေလး က်ဥ္းပါတယ္။ ေျမအုတ္လမ္းေလးပါ။ အဲဒီတုန္းက one-way တစ္လမ္းေမာင္း လုပ္ထားတာပါ။ ကြန္ကရစ္ခင္းလုိက္လုိ႔လမ္းက ေျပျပစ္သြားေပမယ့္ က်ဥ္းျမဲက်ဥ္းဆဲပါပဲ။ တစ္လမ္းေမာင္းဆိုင္းဘုတ္လည္း ျပန္မစိုက္ျဖစ္ဘဲ ေပ်ာက္သြားၿပီး ႏွစ္လမ္းေမာင္းျဖစ္သြားပါတယ္။ တစ္ရက္ အခ်ိန္ေနာက္က်ေနတာေၾကာင့္ တကၠစီငွားစီးပါတယ္။ တကၠစီသမားက အဲဒီလမ္းက်ဥ္းထဲက ျဖတ္ေမာင္းပါတယ္။ စီးေနတဲ့ တကၠစီရဲ႕ေရွ႕မွာ ကားေလးစီး ရပ္ေနပါတယ္။ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ၾကာတဲ့အထိ ကားကမေရြ႕ေသးပါဘူး။ ဒါနဲ႔ တကၠစီေမာင္းသူက ကားထဲျပန္၀င္ထုိင္လိုက္ပါတယ္။ “အရင္ ဒီလမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းလုပ္ထားတာ အဲဒီတုန္းက ဘာျပႆနာမွ မရွိခဲ့ဘူး” “ဒါကဗ်ာ နားလည္မႈ မရွိၾကလို႔ပါ။ နားလည္မႈရွိရင္ ေျပလည္ပါတယ္” အဲဒီေန႔က နားလည္မႈ မရွိၾကလို႔လား မသိပါဘူး။ အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ၿပီးဆံုးသြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္တကၠစီလည္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္ၿပီး အျခားလမ္းက သြားခဲ့ရပါတယ္။ နားလည္မႈကို ဘာနဲ႔တုိင္းတာမွာလဲ။ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကမွာလဲ။

နားလည္မႈ (Understanding)

နားလည္မႈဆိုတာ သာမန္အားျဖင့္ ၾကားေကာင္း၊ ေျပာေကာင္း၊ နားေထာင္ေကာင္းတဲ့ ေ၀ါဟာရပါ။ နားလည္မႈရွိတယ္ ဆိုတာဟာ လူတစ္ဦးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ခံစားမႈအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က နားလည္မႈေပးတတ္တဲ့ သည္းခံႏုိင္စြမ္း (Tolerance) မ်ားမ်ားရွိႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ဳိ႕က ဆတ္ဆတ္ထိမခံ (Sensitive) တုံ႔ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္လို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ နားလည္မႈစံႏႈန္းေတြ မတူညီမႈေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ မူေဘာင္စည္းကမ္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိမႈေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ နားလည္မႈကို လိုသလို ခ်ဳံ႕၊ လိုသလို ဆြဲဆန္႔ၾကရာက ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နားလည္မႈဆိုတာ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ဥပေဒရဲ႕ စံႏႈန္းျဖစ္တဲ့ တရားမွ်တမႈနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈေတြကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။

နားလည္မႈရွိတယ္။ နားလည္မႈယူတယ္။ နားလည္မႈေပးတယ္ဆိုတာ လူမႈေရးကိစၥမ်ားမွာသာ ထားရွိရမွာပါ။ ဒါသည္ပင္လွ်င္ သံုးႏွစ္သံုးမိုး ခ်စ္ႀကိဳက္လို႔ လက္ထပ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူေတြေတာင္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္ လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ နားလည္မႈဟာ အခ်ိန္မေရြး လြဲေခ်ာ္သြားႏုိင္လို႔ပါပဲ။

ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒမရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မသံုးၾကဘဲ လိုအပ္မွ ထုတ္သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္သူ၊ ဥပေဒကို ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းသူ၊ ဥပေဒကို လုိက္နာသူ၊ ဘယ္သူကမွ တိတိက်က် လိုက္နာျခင္း မရွိၾကပါဘူး။ နားလည္မႈယူတယ္ဆိုတာ ဥပေဒကို မသိမသာ ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကပါတယ္။

လူကူးမ်ဥ္းက်ားေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကတၱရာလမ္းမေတြေပၚမွာ ၀ါထိန္ေနတာ အထင္အရွား ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ခရီးသြားေတြကလည္း လူကူးမ်ဥ္းက်ားက တကူးတက စနစ္တက် မကူးၾကပါဘူး။ မ်ဥ္းက်ားကကူးလို႔ ဘယ္ကားမွ (ယာဥ္ထိန္းရဲကား အပါအ၀င္) ရပ္မေပးၾကပါဘူး။ ယာဥ္ေမာင္းသူေတြကလည္း မ်ဥ္းက်ားဆို ျဖတ္ကူးသူရွိရင္ ရပ္ေပးရမယ္ သို႔မဟုတ္ အရွိန္ေလွ်ာ့ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အသိမရွိပါဘူး။ ျဖတ္ကူးသူေတြ႕ရင္ ရပ္ေပးရမွာစိုးလို႔ အရွိန္ပိုတင္ၿပီး ေမာင္းၾကပါတယ္။ ဘယ္ယာဥ္ထိန္းရဲမွ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္း မျပဳပါဘူး။ May i help you. လို႔ ရဲေတြက ေျပာတာပဲ။

ဥပေဒကို တိတိက်က် လိုက္နာၾကဖို႔ ဥပေဒထုတ္သူမ်ားက တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသ ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္သူ အမ်ားစုဟာ ဥပေဒထုတ္သူမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒထုတ္သူမ်ားက သူဦးတည္တဲ့အုပ္စု (Target Group) အတြက္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္လိုက္ခ်ိန္မွာ သူကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတာကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီဥပေဒက သူတို႔အတြက္ထုတ္တာ၊ ငါ့အတြက္ထုတ္တာလို႔ မွတ္ယူပံု မရပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ေသးရင္ ဥပေဒထုတ္သူက ဥပေဒကို ကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္လြန္းၿပီး ဘယ္လိုက်ဴးလြန္ရင္ ဥပေဒနဲ႔ မၿငိစြန္းဘူးဆိုတာ သိေနလို႔လည္း ျဖစ္မွာပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒ အထုတ္ခံရသူက ျပစ္မႈကိုေၾကာက္လုိ႔ တရားသျဖင့္ ဥပေဒကို လိုက္နာၾကတာ မ်ားပါတယ္။ တကယ္က်ဴးလြန္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကတာက ဥပေဒကို ေရးဆြဲသူ၊ ဥပေဒကိုင္တြယ္ စီမံခြင့္ရထားသူေတြသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒကို အေျချပဳ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တရား႐ုံးေတြမွာ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သူေတြ စုေ၀းေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္ဖ်က္ရာမွာလည္း ေငြ၊ ရာထူး၊ အရွိန္အာဏာ အေၾကာင္းျပၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတဲ့ နည္းလမ္းေတြက ေဖာ္ထုတ္တားျမစ္ရ လြယ္ေပမယ့္ နားလည္မႈယူၿပီး က်ဴးလြန္တဲ့နည္းလမ္းက ေဖာ္ထုတ္ရခက္ပါတယ္။

နားလည္မႈဆိုတာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကို တလြဲသံုးတဲ့နည္းလည္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားလာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဥပေဒမွတစ္ပါး တျခားတလြဲ နည္းလမ္းမ်ားကို မသံုးစြဲၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

ဂါရ၀ကို အေၾကာင္းျပဳ လာဘ္ေပးတာ၊ လာဘ္ယူတာ၊ နားလည္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ လာဘ္ေပးတာ၊ လာဘ္ယူတာ။ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္ၿပီး လူတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱေရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာေရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အဆင့္အတန္းေရာ ယဥ္ေက်းမႈေတြကိုပါ သြယ္၀ိုက္ေစာ္ကားေနတယ္လို႔ ခံစားမိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒကို ပ်က္စီးေစမယ့္ နားလည္မႈေတြ ယူေနမယ့္အစား တုိင္းျပည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ့္ နားလည္မႈကို တည္ေဆာက္ၾကၿပီး တိက်မွန္ကန္တဲ့ဥပေဒ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းနားလည္လိုက္ၾကရေအာင္လို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။


Eleven Media Group