ဓာတ္ပံုမ်ားကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ Getty Images စီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/12/2014 09:14:00 PM


ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဓာတ္ပံုဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ Getty Images သည္၎၏ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာေရစာကို ျဖဳတ္ခ်ရန္စီစဥ္ေနၿပီး openembed ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Getty Images ေပၚမွမည္သည့္ ဓာတ္ပံုကိုမဆို ၎တို႔၏ blog မ်ားႏွင့္ social media မ်ားေပၚတြင္ေ၀မွ်ႏုိင္မည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈသည္ credit ျပဳလုပ္သူႏွင့္အတူ ဓာတ္ပံုေအာက္ေျခတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးၿပီး လိုင္စင္ရယူထားေသာ စာမ်က္ႏွာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ကုမၸဏီအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိၿပီး ဗားရွင္းသစ္မ်ား screenshot ႐ိုက္ကူးရ လြယ္ေသာေၾကာင့္ လုိင္စင္မရွိသည့္ ဗားရွင္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည္။ Getty Images ၏စီးပြားေရး အမႈေဆာင္ Craig Peters က ယခုအခါ Getty image ကိုရယူလိုပါက ႐ိုးရွင္းေသာေရစာ မပါသည့္ဓာတ္ပံုကို ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ customer ဆိုက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသို႔သြားေရာက္၍ right click ႏွိပ္သကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ Google Image search ႏွင့္ Bing Image search သို႔သြားေရာက္ရယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔သည္ေနရာတိုင္းတြင္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ social ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ေဝမွ်ျခင္း ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး embed-code မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ WordPress ႏွင့္အတူ Twitter ႏွင့္ Tumblr ေပၚတြင္ ေဝမွ်ျခင္းကဲ့သို႔မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Peters က Web publisher မ်ားတြင္တရားဝင္ အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အသံုးျပဳလာပါက Getty ႏွင့္ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအတြက္ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-စိုးထက္
Ref: TheVerge
Internet Journal