ႏိုင္ငံေတာ္လ်ဴိ႕ဝွက္ဥပေဒနဲ႔တရားစြဲလို႔ရတယ္ ဆိုသည့္စကား နားလည္မွေျပာသင့္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/27/2014 07:05:00 PM


ရန္ကုန္၊ဧၿပီ ၂၇။

သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသို႔သတင္းမီဒီယာမ်ားလာေရာက္သတင္းယူစဥ္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္လ်ဴိ႕ဝွက္ဥပေဒႏွင့္ တရားစြဲလို႔ရတယ္ဆိုသည့္
စကားအား ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ လ်ဴိ႕ဝွက္ဥပေဒအေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္နားလည္မွသာ ေျပာသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီဝင္
ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ ကေျပာသည္။

“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးမွာ သတင္းရယူခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မီဒီယာဥပေဒ တစ္ခုကို ျပဌာန္းထားၿပီးပါၿပီ။
ဌာနဆုိင္ရာအားလံုးကိုဝင္ေရာက္ၿပီးေတာ့ သတင္းယူခြင့္ရွိတယ္။အဲ့ဒီလုိသတင္း သြားယူတဲ့အခါမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္လ်ဴိ႕ဝွက္
ဥပေဒနဲ႔တရားစြဲလို႔ရတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးအျပင္ ၊ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနဲ႔ တရားစြဲလုိ႔ရတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူကိုယ္တုိင္ ႏုိင္ငံေတာ္လ်ဴိ႕ဝွက္
ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နားလည္ရမယ္။ နားမလည္ပဲနဲ႔ေတာ့မေျပာသင့္ဘူး။ နားမလည္ဘဲနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သတင္းသမားေတြ အေနနဲ႔ျပန္ေမးလုိက္ပါ ႏုိင္ငံေတာ္လ်ဴိ႕ဝွက္ဥပေဒဆုိတာဘာလဲ၊ ခင္ဗ်ားသိလား ဆုိၿပီး ေတာ့ ။ တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ သတင္းေထာက္ေတြကလည္း
ႏုိင္ငံေတာ္လ်ိဴ႕ဝွက္ ဥပေဒအေၾကာင္းကို နားလည္ထားရမယ္။ ဒါမွကိုယ္ကလည္း သူတို႔ကိုျပန္ေျပာႏုိင္မယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီဝင္
ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္၊ ယူနတီဂ်ာနယ္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ႏွင့္ သတင္းေထာက္ေလးဦးအား အမွတ္(၂၄) ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရုံ
သတင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ၎စက္ရုံစီမံဌာနမႈး ဗုိလ္မႈးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ပ(၈)/၂၀၁၄ ျမန္မာႏုိင္ငံ လ်ဳိ႕ဝွက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(၁)(က)/၉ ျဖင့္
မေကြးတိုင္း ေပါက္ၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းတြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲခံထားရသည့္အျပင္၊ ပခုကၠဴခရိုင္တရားရုံးတြင္ အဆုိပါအမႈႏွင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္ ။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁၄ရက္က ျပဌာန္းထားေသာ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အခန္း(၃)ပိုဒ္ခြဲ(၄-၈)တြင္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦး၏ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးမႈဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခြင့္ ရွိသည္။ (ဃ)၌ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အစုိးရရုံး၊ဌာန၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္ ရယူခြင့္၊ေနရာထုိင္ခင္းရခြင့္ႏွင့္ ဝင္ထြက္ သြားလာခြင့္ တို႔ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး အပုိဒ္ ၆(က)တြင္
ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ ကျဖစ္ေစ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကား ခ်က္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရး၊အဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ထားေသာ
စာရင္းဇယား၊ဓာတ္ပံု၊မွတ္တမ္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေတာင္းယူၾကည့္ရႈခြင့္
ရွိသည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ဌာနဆုိင္ရာ ရုံးမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းထားေသာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒအား ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ ယခင္စနစ္ေဟာင္းကအတုိင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအေပၚ ျပဳမႈတံု႔ျပန္ေနသည္ဟုထင္ေၾကာင္း ဆက္လက္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

                                                                           
ခ်စ္မင္းထြန္း
The Myanma Age