အႏၲရာယ္ရွိေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈဆီ ဦးတည္ေစသည့္ အရက္-အခ်ဳိရည္ ေရာစပ္ ေသာက္သုံးမႈ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/27/2014 02:18:00 PM


အရက္ႏွင့္ အားျဖည့္္ အခ်ိဳရည္မ်ား ေရာစပ္ ေသာက္ သံုးမႈမွ ေန၍ အေမရိကန္ ေကာလိပ္ အရြယ္ ေက်ာင္း သားမ်ားတြင္ လိင္ကိစၥ ကိုလြယ္လြယ္သေဘာ ထား
ျခင္းႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ျပဳမူမႈပိုမ်ားလာေၾကာင္း အေမရိကန္သုေတ သနတစ္ရပ္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေရာစပ္ေသာက္သံုး မႈေၾကာင့္ အေမရိ ကန္
ႏုိင္ငံ ေကာလိပ္ေက်ာင္းအမ်ားအျပား တြင္ ျဖစ္ေပၚ
ေနေသာ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္မသိသူမ်ားႏွင့္ အလြယ္ တကူ လိင္ဆက္ဆံေသာ ယဥ္ ေက်းမႈကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း နယူးေယာက္ျပည္နယ္ ဘတ္ဖလိုး တကၠသိုလ္မွ သုေတ သီကက္သလင္းအီးမီလ္လာက ေျပာၾကားသည္။

ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ အခ်ိဳ ရည္မ်ားေၾကာင့္ အရက္ေသာက္ သံုးမႈကို လြန္ကဲသြားေစေၾကာင္း ကဖိန္း ဓာတ္ေၾကာင့္ မိမိမည္မွ် မူးေနသည္ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေတာ့ ေၾကာင္း ယင္းမွေန၍ ေနာက္ ေၾကာင္း ရာဇဝင္မသိသူမ်ားႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္ ႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာၾကားသည္။

သာမန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ယင္း သို႔ေသာ လိင္ဆက္ဆံဘက္မ်ား ႏွင့္ ဆံုစည္းခ်ိန္တြင္ ကြန္ဒံုးကဲ့သို႔ အကာအ ကြယ္ပစၥည္းမ်ား အသံုး ျပဳေသာ္လည္း အမူးလြန္ေန၍ အကာအကြယ္ပစၥည္းသံုးစြဲမႈနည္း ပါးသြားေလ့ရွိရာ လိင္မွ ကူးစက္ ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ မလိုလား ေသာ သေႏၶတည္ျခင္း စေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ျမင့္တက္ လာ သည္ ဟု သုေတသီမ်ားက ကဖိန္း သုေတသနဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Credit: original article owner