ဦးပိုင္ႏွင့္ MEC ကို သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ား ဦးစားမေပးေတာ့ဟုဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/27/2014 04:56:00 PM ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အပါအ၀င္ သတၱဳတူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦး ပိုင္လီမိတက္(ဦးပိုင္) ႏွင့္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တို႔ကို ယခင္ကကဲ့သုိ႔ ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ခြင့္   ေပးမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းထိန္ က ေျပာသည္။

‘‘အရင္ကေတာ့ ဟုတ္ရင္ ဟုတ္မယ္။ ေနာက္ပိုင္းကို တျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ တန္းတူလုပ္ကိုင္ ခြင့္ကို ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံရ မယ္’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ ထက္က ျပည္တြင္းမွ သတၱဳတူး ေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ဆက္ ႏႊယ္ေနေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဦးပိုင္ႏွင့္ MEC အစရွိေသာ ကုမၸ ဏီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရပါက လုပ္ ကိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္သာ ရရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရ က မွ်တေစရန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးပိုင္ႏွင့္ MEC ကုမၸဏီတို႔ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ကြက္မ်ားရွိသည့္  ဖားကန္႔ ေဒသမွ လုပ္ကြက္မ်ား၊  မိုးကုတ္ မိုင္း႐ွဴးေဒသမွ ပတၱျမားႏွင့္ နီလာ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ၎ တို႔ပိုင္လုပ္ကြက္မ်ားမွာ သက္ တမ္းအားျဖင့္ ကုန္ဆုံးေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိကာလေပါက္ေစ်းမေပးႏိုင္ပါက အျခား ကုမၸဏီမ်ားသို႔   လဲႊေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းထိန္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

  အဆိုပါ ဦးပိုင္ႏွင့္ MEC ကုမၸဏီတို႔၏  သက္တမ္းကုန္ လုပ္ကြက္မ်ားမွာ  လစဥ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ ေခၚယူလ်က္ရွိ ၿပီး လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပးႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္ လည္း ယခုထက္တိုင္ အေၾကာင္း မျပန္ေသးေၾကာင္း Golden Dragon သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸ ဏီမွ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးစိုင္းသီဟန္ ႏုိင္က ဆိုသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ကြက္မ်ား မွာ   ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး  တိုက္ပဲြဧရိယာ မ်ားတြင္  ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ မူလေပါက္ေစ်းအတိုင္း လုပ္ကြက္ ကို လဲႊေျပာင္းရယူႏိုင္ေသာ္လည္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးေသး ၍ မည္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ လုပ္ကိုင္ရယူလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း အထက္ပါ လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာ သည္။

  ယခင္က ဦးပိုင္ႏွင့္ MEC ကုမၸဏီတို႔သည္ အၿငိမ္းစားသက္ႀကီး  စစ္သားမ်ားအတြက္အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ က ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ခြင့္ မၾကာခဏ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

7Day Daily