လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ခ်ဳိးႏွိမ္ရန္ သံေျခခ်င္းမ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 06:58:00 PM


ေျခခ်င္းျပဳတ္ၿပီး ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာ အခုထိ အိပ္မက္မက္ လိုက္တိုင္း ေထာင္အျပင္မွာလို႔ တစ္ခါမွမမက္ဘူး။ မက္တုိင္းလည္း ေျခခ်င္းပါတယ္။ အခု အျပင္ေရာက္လို႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ အထိ အိပ္မက္မက္တိုင္း ေျခခ်င္းပါတုန္း” ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း အက်ဥ္းေထာင္ လက္စဲြ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေသာ သံေျခခ်င္း ခတ္ထားျခင္းကို ၁၁ ႏွစ္တိတိ ခံစားခဲ့ရၿပီး ေထာင္ ၂၃ ႏွစ္နီးပါး က်ခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးေဂ်ာ္လီထြန္းက ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။
အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသား တစ္ဦး ျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ပါက ေျခခ်င္းခတ္ျခင္း၊ ေဒါက္ခတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ျပစ္မႈအရြယ္အစားအလိုက္ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အက်ဥ္းသားကို သံေျခခ်င္းခတ္ျခင္း၊ ေဒါက္ခတ္ျခင္းတို႔မွာ ႏုိင္ငံတကာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း က်င့္သံုးေလ့ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံေျခခ်င္းကို ဓာတ္ပံုသမိုင္းအရ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ဆရာစံကို သူပုန္မႈျဖင့္ ႀကိဳးေပးစဥ္က ေျခခ်င္းခတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားရသည္။ မဆလေခတ္ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းဦးဘိုနီ လက္ထက္၌ ေနာက္ဆက္တဲြ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမိန္႔တို႔ျဖင့္ သံေျခခ်င္းခတ္သည့္ စနစ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးစဲြလာခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္က် အက်ဥ္းသားမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူမသိသူမသိ ေနာက္ထပ္အခ်ဳပ္ အေႏွာင္တစ္ခု သဖြယ္ သံေျခခ်င္းခတ္သည့္စနစ္ကို လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအ၀င္ အက်ဥ္းသားအမ်ားစုက မရွိေစလိုၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုက်င့္သံုးေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနပါသည္ဟု အစိုးရကေျပာေနသည့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အမ်ားအတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ သူမ်ားကို သံေျခခ်င္းခတ္ ႐ံုးထုတ္သည့္ပံုရိပ္မ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းအေပၚ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကပါ။
“ကၽြန္ေတာ္က အဲသည္စနစ္ဖ်က္ေစခ်င္တာ။ လူကို သက္သက္အရွက္ခဲြတာ။ ၁၉၉၀ စာဥစစ္ဆင္ေရးအၿပီး ႏိုင္က်ဥ္းေတြကို ေထာင္ေရႊ႕ေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ ဆံပင္ရိတ္ၿပီး သံေျခခ်င္းနဲ႔ အင္းစိန္ေထာင္ကေန ဘူတာထိ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းခဲ့တာ။ သံႀကိဳးတဲြခ်ည္ထားေသးတာ”ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းဇာဂနာက ေျပာသည္။ ျပစ္ဒဏ္က်အက်ဥ္းသား၏ ေျခခ်င္း၀တ္ႏွစ္ဖက္တြင္ ပတ္လည္သံကြင္းတစ္ကြင္းစီကို အထက္သို႔ သံကြင္းသံုးကြင္းျဖင့္ တဲြခ်ိတ္ထားေသာ ယင္းသံကြင္းမ်ားကို တစ္ေပခန္႔ရွိ သံေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ ယင္းသံေခ်ာင္းႏွစ္ခုကို ထိပ္မွသံကြင္းႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၀ရိန္ေဆာ္ထားၿပီး ယင္းသံကြင္းကို အက်ဥ္းသားကကိုင္၍ သြားလာလႈပ္ရွားမႈျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒါက္ခတ္ျခင္းမွာ သံေျခခ်င္းခတ္ထားသည့္ ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၏ ေျခက်င္း၀တ္ေနရာမွ သံကြင္းႏွစ္ခုကို ျပစ္ဒဏ္အနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ အရွည္ ၆ လက္မမွ ၁၈ လက္မအထိ အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ သံေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ကလန္႔ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံေျခခ်င္းအျပင္ ေဒါက္ပါခတ္ထားခံရသည့္ အက်ဥ္းသားမွာ ဘဲသြားသာသြားႏိုင္ၿပီး ခက္ခဲစြာလမ္းေလွ်ာက္ ရသည္။ ေထာင္တြင္းတြင္ အလြန္တရာဆိုးသြမ္းေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေျခခ်င္း၊ ေဒါက္ခတ္ျပစ္ဒဏ္ကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက လိုသလိုသံုးစဲြၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရး မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ အထက္အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားထံမွ ၾကားေပါက္ေငြရလိုသည့္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း ေျခခ်င္းေဒါက္မ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး အပို၀င္ေငြ ဖန္တီးေလ့ရွိေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္သို႔ ICRC ၀င္လာခ်ိန္တြင္ေတာ့ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အိပ္မက္ဆံုးသဖြယ္ ခံစားခဲ့ရသည့္ သံေျခက်င္းအခ်ဳပ္အေႏွာင္ ျပဳတ္သြားသည့္ေန႔ကို ဦးေဂ်ာ္လီထြန္းမေမ့ႏိုင္ပါ။
 “ေျခခ်င္းျပဳတ္သြားတဲ့ေန႔က ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ၿပီး ေထာင္၀န္ထမ္းေတြကအစ မ်က္ရည္က်ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမဆို ေျခခ်င္းမရွိေတာ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတြ႕ေတာ့ သိန္း ၁၅၀၀ ဆယ္စုေလာက္ေပါက္သြားတဲ့မ်က္ႏွာလို ျဖစ္သြားတယ္”ဟု ဦးေဂ်ာ္လီထြန္းက မ်က္ရည္မ်ားက်ရင္းဆိုသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ထပ္မံျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္သူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္လက္စဲြဥပေဒအရ ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူရန္လိုအပ္ၿပီး လူမဆန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းကို လံုး၀ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း-ျမန္မာႏိုင္ငံ (AAPP-B)မွ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ကေျပာသည္။ သူသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရစဥ္အတြင္း သံေျခခ်င္းႏွင့္ ေဒါက္အခတ္ခံရကာ လူမဆန္သည့္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံခဲ့ရေၾကာင္းရွင္းျပသည္။ “အခတ္ခံရတဲ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႏွစ္ပတ္လံုးေပါ့။ မနက္မိုးလင္းရင္ တစ္နာရီ သူတို႔ေျပာေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းလို႔ဆိုတယ္။ ပံုစံေမာင္းတယ္။ ပံုစံဆိုတာ ေခြး၀ပ္၀ပ္ရတယ္။ ၿပီးရင္ သူတို႔က ပံုစံ၊ ပုံစံႀကီးဆိုၿပီး ေအာ္တယ္။ ပံုစံဆိုရင္ ေခြး၀ပ္၀ပ္၊ ပံုစံႀကီးဆိုရင္ ပတပ္ရပ္။ အဲလိုေနရတယ္။ အဲဒါ ေျခခ်င္းေဒါက္နဲ႔လုပ္ရတာ။ ႏွစ္ပတ္တိတိလုပ္ရတယ္။ မနက္တစ္နာရီ၊ ညေနတစ္နာရီ”ဟု သူႀကံဳရသည့္ လူမဆန္သည့္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားအေၾကာင္း ဦးဘိုၾကည္ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားက ဒီတင္မရပ္။
 “အဲလိုလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပံုစံကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ တံခါးဖြင့္ၿပီး ထုတ္႐ိုက္တယ္”ဟု ဦးဘိုၾကည္ကေျပာသည္။ အင္မတန္ဆိုးသြမ္းသည့္ ရာဇ၀တ္သားကို သံေျခခ်င္းခတ္ပါက ကန္႔ကြက္စရာမရွိပါ။ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ စနစ္ႏွင့္ဥပေဒတို႔ကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိသူမ်ားကိုမူ လူသားဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္အရွက္ရေစေသာ သံေျခက်င္းကို ပို၍မသံုးသင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ေရွ႕ေနဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။ “ေျခက်င္းဆိုတာ လံုၿခံဳေရးကိုမူတည္ၿပီး ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ဘယ္လိုလူခတ္သင့္တယ္။ မခတ္သင့္ဘူးဆိုတာ သံုးသပ္လို႔ရတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ Jia Manual ကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္တယ္။ ကိုေဂ်ာ္လီထြန္းတို႔လိုလူကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားခတ္ထားတာက်ေတာ့ ဒါဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အႀကီးအက်ယ္ခ်ဳိးေဖာက္တာ။ ေထာင္ထဲမွာ ထပ္ၿပီးအႏိုင္က်င့္တာသက္သက္ပဲ”ဟု ကိုယ္တုိင္သံေျခက်င္းခတ္ခံရၿပီး အက်ဥ္းက်ခဲ့ရဖူးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။
ကိုလိုနီေခတ္က ေရးဆဲြ ထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္လက္စဲြဥပေဒတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ယေန႔ေခတ္အထိ ေခတ္မီအသံုး၀င္ေနေသးေသာ္လည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အက်ဥ္းေထာင္လက္စဲြဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားေနၿပီဟု လႊတ္ေတာ္တြင္း လြန္ခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားသည္။ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ားကို မတရား႐ိုက္ႏွက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေၾကာင္းႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ၀၀လင္လင္စားေသာက္ရသည္ဟု အေျပာင္းအလဲဆန္သည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း သံေျခက်င္းေဒါက္ခတ္ျပစ္ဒဏ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုသူတို႔၏ ဆႏၵမျပည့္၀ေသးပါ။
အက်ဥ္းေထာင္သည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစခန္းတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ရွိသည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားဆန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးေတာ့ ျဖစ္ဖို႔လိုသည္။

7 Day News Journal