သံလိုက္က အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ကူညီေျဖရွင္းေပးႏုိင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 06:30:00 AM


ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုအရ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ အစား အလြန္အကၽြံစားၿပီးေနာက္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းစသည့္ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားအား သံလိုက္ကုိ အသံုးျပဳ၍ကုသႏုိင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ University of Toronto   မွ ေလ့လာသူမ်ားက လူ နာ၏ဦးေရျပားေပၚ၌ ျပဳျပင္ထားေသာ သံလုိက္ေခြအားတင္၍ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ဦးေႏွာက္တြင္းရွိ  လွ်ပ္စီးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား  မွန္ကန္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သံလိုက္ေခြအား ဦးေႏွာက္၏ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ရာတြင္ထားၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ႀကိမ္ တစ္လခန္႔ကုသၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ တစ္၀က္ခန္႔သက္သာသြားၿပီး ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ တစ္ႏွစ္ေလာက္ထိ ေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
မုိင္ကိ
ref:Netdoctor.co.uk
Health Updates Journal