ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ ့ရုံး မွ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ ပုသိမ္ေဆးရုံးၾကီးမွ ရုံးခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 11:46:00 AM


ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး ပုသိမ္ျမဳိ ့အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရုံၾကီး ေဆးရုံစီမံခန္ ့ခဲြ မႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၁/၂၀၁၃)၏ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၀ အရ ရုံးခ်ိန္သည္ နံနက္(၉း၀၀)နာရီမွ ညေန(၅း၀၀)ထိ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ(၆)ရက္ေန ့တြင္ ေဆးရုံးအုပ္ၾကီး ေဒါက္တာခင္သန္းမြန္ မွ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ အမိန္ ့စာ ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ ့ရုံးမွ စာအမွတ္၊ ၅/၁၅၂-၀န္ထမ္း/ အဖရ(၂၀၁၃) တြင္ ဗဟုိရုံးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ား အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိစြာျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်က္မွတ္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရုံးခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ နံနက္(၀၉း၃၀)မွ ညေန (၁၆း၃၀) အတြင္းမွာသာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစျပီး၊ ရုံးဆင္းခ်ိန္ အတိအက် ျပန္လည္ ေစလႊတ္သြားရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုသိမ္ေဆးရုံၾကီးမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမိန္ ့စာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမိန္ ့စာ ႏွစ္ခုအား အမ်ားျပည္သူ သိရိွေစရန္ Myanmar News Now မွ ႏႈိင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။

မူရင္း အမိန္ ့စာမ်ားအား ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ရန္

thit htoo lwin