ဥပေဒ အတည္မျဖစ္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသုံးစရိတ္ စသုံး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 02:21:00 PM


ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသုံးစရိတ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ဥပေဒအတည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ အသုံးစရိတ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယေန႔ စတင္သုံးစြဲခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္တိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ ေငြကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။
"အခုဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၁၁ ၿမဳိ႕နယ္ကို ေငြလႊဲေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း မဲဆႏၵနယ္ေျမ အသီးသီးကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နဲ႔အညီ ထပ္လႊဲေပးသြားမွာပါ" ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ဥပေဒ အတည္မျပဳမီ ေငြသုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ဘ႑ာေငြ စာရင္းတြင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္
ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈရွိ မရွိ ကိုမူ အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိဘဲ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ထားသည္။

အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅ (ခ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးမီ (၁၄ ရက္အတြင္း) သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ၿပီး ပုဒ္မ ၁၀၆ (က) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အဆိုပါဥပေဒ ၾကမ္းကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၿပီး ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို လက္မခံဘဲ ျပန္လည္ ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ကို ေဒသတြင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္က႑ မ်ားအျပင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အတြက္ပါ သုံးစြဲရန္ျဖစ္ၿပီး က႑တစ္ခုတြင္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ကိုသာ သုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဗဟို ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အသုံးစရိတ္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ကို သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦး က ဘ႑ာ ေငြသုံးစြဲေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕ကာ ပူးေပါင္း သုံးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
The Voice Weekly Myanmar