သတိျပဳရေတာ့မည့္ အိမ္နီးခ်င္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 08:45:00 PM


ေခါင္းစဥ္ကို ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ေစေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ကို ေျပးျမင္ၾကမည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဘဂၤါလီ အေရးအခင္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ တို ့၏ ပဋိပကၡမ်ားက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ထက္တြင္ ပလူပ်ံေနခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သတိထားရမည့္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေမ့ေလ်ာ့ေနႏိုင္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ထူးထူးျခားျခား သတင္းမ်ားကို မရိပ္စားမိေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထူးျခားမႈမ်ားက အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာ ေသာအခါ ႐ိုးအီသြားၿပီး သတင္း မဟုတ္ေတာ့ဟု ယူဆ ေသာေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာတို႔ အမွန္တကယ္ သတိျပဳရေတာ့မည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာေနပါၿပီ။

ထိုင္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံယဥ္ေက်းမႈ အခ်ဳိ႕ တူညီမႈရိွပါသည္။ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ် လက္ထက္ အယုဒၶယကို ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္ရာမွ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အခ်ဳိ႕ ျပည္တြင္းသို ့ပ်ံ႕ႏံွ႔ခဲ့ပါသည္။ ဤသို ့ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေဒြးေရာယွက္တင္ ျဖစ္လာသည္။ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈက မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္သည္ ဆိုေသာအခ်က္က သမိုင္းေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုမွသာ သက္ေသျပႏိုင္ ေပေတာ့မည္။ ေရွး ယခင္က ယဥ္ေက်းမႈ မူပိုင္ခြင့္ ဟူသည္ အေရးမႀကီးဟု ထင္ရေသာ္လည္း ယခုအခါ အေရးႀကီးလာပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ နီးကပ္ေနသည့္ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ပို၍ သိသာလာပါသည္။

ယခု ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ မုတၱမၿမိဳ႕တြင္ ေျမက်င္းတူးရာမွ ၁၃ ရာစုလက္ရာ ေျမအိုးေဟာင္းမ်ား တူးေဖာ္ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ေတြ႔ရပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ တြံေတး၊ ပဲခူး၊ မုတၱမၿမိဳ႕ တို႔သည္ စဥ့္ထည္မ်ားျဖင့္ အိုးၿမိဳ႕ေတာ္ဟု အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာ္ေစာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မုတၱမၿမိဳ႕မွ မုတၱမအိုးမ်ားသည္ သီးျခား ကြဲထြက္ေနေသာ ဟန္ပန္ႏွင့္ ထင္ရွားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သဖြယ္ ထင္မွတ္မွား ေဖာ္ျပျခင္း ခံေနရပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ မွသည္ ယေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို ့ထားစဥ္က ျမန္မာ့သယံဇာတ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ တန္ဖိုးရိွေသာ္လည္း တန္ဖိုးမသိ ေသာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဈးပိုရ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေျမေအာက္မွ ရသမွ် ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရား မဝင္ ေရာက္ရိွရာမွ ႏိုင္ငံတကာ အျမင္တြင္ ထိုင္း႐ိုးရာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ မ်ားဟု ထင္မွတ္မွားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံရၿပီးေနာက္ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သယံဇာတ ဆံုး႐ႈံးမႈ သိသိသာသာ ေတြ႔ရေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဆံုး႐ႈံးမႈက တရိပ္ရိပ္ႏွင့္ ပို၍ ႀကီးမားလာေနသည္ကို သတိျပဳမိသူ နည္းေနပါသည္။ သယံဇာတ ျဖစ္ေသာ ကြၽန္းသစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား အားလံုးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ရိွသေယာင္ျဖင့္သာ ကမၻာ့ေဈးကြက္ကို ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္ပစၥည္း မွန္သမွ် ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ရိွသေယာင္ Made in Thailand တံဆိပ္ကပ္ ခဲ့ရသည့္အတြက္ ျမန္မာတို႔ နစ္နာခဲ့ရေပါင္း မ်ားၿပီ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖခ်လိုက္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့သယံဇာတက ကုန္သေလာက္ ရိွေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္မူ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ က်န္ေနခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ မူပိုင္ခြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ ရိွေနပါ ေသးသည္။ ကယားျပည္နယ္မွ ကယန္း(သို႔မဟုတ္) ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ား သည္လည္း သာဓကတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ေရေျမေဒသ အရေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုဝင္ ကယန္းလူမ်ိဳး မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ေရာက္ရိွ အေျခခ်ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ လည္ပင္း ေၾကးကြင္းစြပ္ေသာ ထူးဆန္းသည့္ ဓေလ့ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပေဒါင္လူမ်ဳိးမ်ားကို ေလ့လာစရာ တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းၿပီး ၄င္းတို႔ တိုင္းရင္းသားျဖစ္သေယာင္ ေဖာ္ျပမႈ မ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြတိုးေသာ္လည္း ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ကယန္းလူမ်ဳိးတို႔ မွာမူ အထူးအဆန္း သတၱဝါသဖြယ္ ႏိွမ္ခ် ဆက္ဆံခံရမႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္းမွ ထြက္ခြာခြင့္ကို မေပးသလို၊ ျမန္မာအစိုးရက ပေဒါင္ဒုကၡသည္ မ်ားကို ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ဂ႐ုမစိုက္ျခင္း မ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ မိမိတိုင္းရင္းသား ျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံက ေခါင္းပံုျဖတ္ၿပီး ႐ံုသြင္းျပ စားေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမွာ နာၾကည္းဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။

ထို႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန ့က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ Miss International ၂၀၁၃ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ ဂုဏ္ရည္ေအးေက်ာ္ က ျမန္မာ့႐ိုးရာ ကိႏၷရာဝတ္စံုျဖင့္ ဝတ္ဆင္ အလွျပခဲ့သည္ကို ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား က ၄င္းတို႔၏ ႐ိုးရာဝတ္စံု ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ၾကသည္ ကိုလည္း သိျမင္ရပါ သည္။ စည္းပံု၊ လက္က်ပ္ တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ဝတ္စံုျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္း႐ိုးရာ ဟုသာ ႏိုင္ငံတကာက ႐ႈျမင္ေနၾကၿပီး ျမန္မာဝတ္စံုဟု လက္မခံႏိုင္ဘဲ ရိွေနၾက သည္ကိုလည္း သိရပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အခ်ဳိ႕ကို ထိုင္းယဥ္ေက်းမႈ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက ထင္မွတ္မွားမႈမ်ား မ်ားျပား လာသည္မွာ သိသိသာသာ ျမင္ေတြ႔လာရပါသည္။

မူပိုင္ခြင့္ ရရိွျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈတြင္သာမက အဘက္ဘက္တြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ အားကစားဘက္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ႏွင့္ ထိုင္း႐ိုးရာ ေမြထိုင္းဟုေခၚေသာ လက္ေဝွ႔ကစားနည္းတို႔ ကြာျခားမႈ သိသာစြာ မရိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာကို က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မႈျခင္း မတူညီသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ထိုင္းတို႔က က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အားကစားကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံဝင္ေငြ တိုးတက္ေစႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ကို ေမြထိုင္းဟု ထင္မွတ္မွားေနျခင္း ေၾကာင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အားကစားတစ္ခု ႏိုင္ငံတကာအျမင္တြင္ တိမ္ျမႇဳပ္သြားေစႏိုင္ ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီ ၂၀၁၅ သို႔ေရာက္ေတာ့မည္။ ၂၀၁၅ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႀကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ရင္ခုန္ရမည့္ ခုႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တြင္ စတင္ အသက္ဝင္မည့္ AFTA ဟုေခၚေသာ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾကသည္။ မိမိေဒသထြက္ ပို႔ကုန္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ပို႔ခြင့္က အလြန္ႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူတို႔ မ်က္စိပြင့္ နားဖြင့္ရန္ လိုပါသည္။

မိမိႏိုင္ငံပိုင္ မ်ဳိးရင္း သဘာဝထြက္ကုန္ မ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ စိန္တလံုး သရက္မ်ဳိးရင္း၊ ေရႊဘိုေပၚဆန္း မ်ဳိးရင္း၊ သနပ္ခါး၊ ရွားပါး သစ္ခြ မ်ဳိးစိတ္အခ်ဳိ႕ စေသာ ေဒသတြင္း မ်ဳိးရင္းမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံတြင္ မရိွေသာ မိမိႏိုင္ငံပိုင္ မ်ဳိးရင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံပိုင္ မ်ဳိးရင္းျဖစ္ပါလ်က္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္သေယာင္ မွတ္ပံုတင္ မူပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာတို႔ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာစရာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ဤအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သင့္သည္ မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ လက္ေႏွးေနပါက မိမိႏိုင္ငံ၏ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ဆက္လက္ ဆံုး႐ႈံးေနရပါလိမ့္မည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ စီးပြားေရး အဘက္ဘက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ႈံးေနၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ အျဖစ္ ပံုမွား႐ိုက္ ခံေနရျခင္းက ေရရွည္တြင္ ႀကီးမားေသာ ထိုးႏွက္မႈ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ေသခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာသည္မွာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

The Voice Weekly Myanmar