ရဲစခန္း သြားတိုင္ၾကားသူကုိ ပါးရုိက္လႊတ္တဲ့ ပလိပ္ျမဳိ ့ရဲစခန္း (ေပးစာ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 10:23:00 AMပလိပ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁

ၿဖစ္စဥ္မွာ ၂၉. ၁၁.၂၀၁၃ (၂၄း၀၀) ခ်ိန္ခန္႔ကကၽြန္မ(မဥမၼေရႊ )၏ နားကပ္ကို ပလိပ္ျမိဳ႔ ၀န္ထမ္းကြက္သစ္ေနေဒၚခင္၏သမီးမွၿဖဳတ္ယူသြားၿပီးေပါင္စား ေသာေၾကာင့္... .ပလိပ္ရဲစခန္းသို႕သြားေရာက္ျပီးအားကိုတၾကီးတုိုင္ၾကားစဥ္..
စခန္းေပါက္သို႕အေရာက္တြင္ယခင္တပ္ရင္ ၁၄တြင္အတူေနခဲ့က်ဘူးေသာ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ နာမည္မ်ားကိုေအာ္ေခၚမိခဲ့ပါသည္ ။

ထိုကဲ့သို့႕ေအာ္ေခၚေနစဥ္တပ္ၾကပ္လွထြဋ္ပါ(၄)ဦးမွဘာလို႕ေအာ္တာလည္းဟု ေမးၿပီး လက္ထဲကဘာေတြလည္းဟုေမးရာ ကၽြန္မမွာေခြးမ်ားကိုက္မွ ေၾကာက္၍ေက်ာက္ခဲမ်ား ေကာက္လာရၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၿပခဲ့ရာ တပ္ၾကပ္လွထြဋ္မွေက်ာက္ခဲေတြလႊင္ပစ္လိုက္ဟုေၿပာရာ ကၽြန္မမွ ေက်ာက္ခဲ မ်ားလႊင္ပစ္ၿပီးတပ္ၾကပ္လွထြဋ္မွညည္းကဘာေကာင္မလည္းဟုေမးၿပီး ပါး ကိုရိုက္ခဲ့ပါသည္။ အဲလို႕ပါးရိုက္စဥ္ကၽြန္မမွေရွာင္လိုက္၍မရိုက္မိပါ။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီး ပါးမရိုက္ရန္ လက္အုတ္ခ်ီေတာင္ပန္ၿပီး အထတြင္ တပ္ၾကပ္လွထြဋ္မွ ညည္းက ဘာေကာင္မလည္းဟုေမးၿပီးဗိုက္ သို႕ေၿခ ေထာက္ၿဖင့္ အားကုန္ကန္ေက်ာက္၍ ယခုခ်ိန္တြင္ ပလိပ္တိုက္နယ္ ေဆးရံု တြင္ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရိွပါသည္။

၆.၁၂.၂၀၁၃အခ်ိန္တြင္ ပုလိပ္ရဲစခန္းသို႕တိုင္ခ်က္ေရးဖြင့္ခဲ့ရာ ယခုခ်ိန္ ထိတပ္ၾကပ္လွထြဋ္အား ဘာတစ္ခုမွအေရးယူ ၿခင္း မရိွခဲ့ေသးပါ။ က်ြန္မမွ လူသတ္တရာခံလည္း မဟုတ္ပါ၊ ဓါးၿပလည္း မဟုတ္ပါ၊ ႏိုင္ငံေရး သမား လည္းမဟုတ္ပါ၊ ေဖာက္ခြဲေရးသမားလည္းမဟုတ္ပါ စခန္းကိုအားကိုၿပီး လာခ်ိန္တြင္ ယခုလို႔ႏိုင္ထပ္စီးႏွင္း လုပ္တာမ်ိဳး ၾကီးေတာ့လုပ္တာေတာ့ မေကာင္းပါ၊ တာ၀န္ရိွသူ အထက္လူၾကီးမ်ား၏ ညြန္ၾကားစာမ်ားမွာ ၿပည္သူလုထုႏွင့္ စကားေၿပာရာတြင္ေၿပၿပစ္စြာေၿပာဆိုရမည္ၿပည္သူ၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကိုရယူရမည္ၿပည္သူခ်စ္ေသာ ရဲၿဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္ဟု ညြန္ၾကားထားေသာလည္း တပ္ၾကပ္လွထြဋ္မွအထက္လူၾကီးမ်ား၏ ညြန္ၾကား စာမ်ားကိုဖိဆန္ေနလ်က္ရိွပါသည္။

ဒီလို႔ဥပေဒမဲ႔လုပ္တဲ့သူကိုတာ၀န္ရိွသူမ်ားမွထိေရာက္စြာအေရးမယူႏိုင္ခဲ႔ခ်င္းမရိွသည္အတြက္ရဲတပ္ဖြဲ၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းလ်က္ရိွပါသည္။

သို႕ၿဖစ္ပါ၍တာ၀န္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္မွ တပ္ၾကပ္လွထြဋ္အား ဥပေဒအေၾကာင္း အရ အေရးယူ ေပးႏုိင္ရန္အသိေပး အပ္ပါသည္။

ဌင္းျဖစ္ရပ္မွန္ အား အခ်ိိန္မေရြး .. မဥမၼာေရႊ အား ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္..ဖုန္း ၀၉ ၄၀၂၅၆ ၈၅၁၇။ယခုခ်ိန္ထိ ပလိပ္တိုက္နယ္ေဆးရုံတြင္ တက္ေ၇ာက္ေန ၇စဲျဖစ္ပါသည္....

by thit htoo lwin (မူရင္း ေပးစာ အတုိင္း ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)