တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား တာ၀န္မေက်ေသးပါ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 05:03:00 PM


၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အသက္၀င္လာသည္မွာ သံုးႏွစ္နီးပါးခန္႔ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စသည့္လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းကာ (Checkand Balance) ၊ ဥပေဒျပဳတာ၀န္မ်ားကုိ သက္တမ္းႏွင့္စာလွ်င္ တာ၀န္ေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ထုိကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ျဖင့္ တည္ရိွေနသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကမူ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕ကုိ ေကာင္းစြာေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇျခင္းမလုပ္ႏုိင္ေသးဘဲ ဥပေဒျပဳမႈမ်ားကုိလည္း အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးကုိပင္ ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကသံုးသပ္ေ၀ဖန္ၾကသည္။

“ျပည္နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ေတြ အားနည္းတယ္လုိ႔ ေျပာေနရတာ အဓိကကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြထက္ ရာထူးႀကီးေနတာဗ်။ ဆုိလုိတာက သူတုိ႔ေတြက စစ္တပ္ကလာတဲ့သူေတြဆုိေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြက မလႊမ္းမုိးႏုိင္တဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္”ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကရစီပါတီသစ္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားအား ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး(သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕မ်ား၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူမ်ားပါ၀င္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာအရ ရာထူးႀကီးသူမ်ားကုိ ရာထူးငယ္သူမ်ားက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရန္ ေနာက္တြန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္သည္။

“အရင္က စစ္တပ္မွာ ကစထမွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ စစ္ကုိင္း၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးေပါ့။ တျခားတုိင္းေတြက်ေတာ့လည္း ၀န္ႀကီးေဟာင္းေတြ။ သူတုိ႔နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ဥကၠ႒ေတြကလည္း တပ္ဘက္ကပဲမ်ားတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြထက္ ရာထူးနိမ့္တဲ့ေနရာမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေတာ့ စစ္တပ္အမူအက်င့္ေတြအရ ျပန္မလွန္ရဲတဲ့သေဘာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ အေရအတြက္သာရိွၿပီး ထိေရာက္မႈအားနည္းေနသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္မႈမရိွေသးေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာမက တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပမႈမွာပင္ ယခုသံုးႏွစ္အတြင္း နည္းပါးလွသည္။ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ကုိးႀကိမ္အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး ရွမ္းတြင္ေျခာက္ႀကိမ္သာေခၚခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ (က်န္လႊတ္ေတာ္မ်ားအစည္းအေ၀း ေခၚယူမႈဇယားတြင္ ၾကည့္ရန္)

“လႊတ္ေတာ္က်င္းပတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္အားရတဲ့အဆင့္ေတာ့ မရိွေသးပါဘူး။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုေခၚယူမႈ ေတာ္ေတာ္နည္းတယ္။ အေရးႀကီးကိစၥျဖစ္မွပဲ ေတြ႕ေနရတယ္။ အဆိုတစ္ခုတင္လာရင္လည္း အဲဒီအေပၚမွာ ေက်ေက်လည္လည္ အားရေက်နပ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္တဲ့အဆင့္ မရိွေသးဘူး”ဟု ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာသည္။

ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားကုိ သီးျခားစီခဲြျခားက်င့္သံုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ျပည္္ေထာင္စုစနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ တိက်စြာခဲြေ၀ေပးထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သီးျခားလုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားၿပီး သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညႇိျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ေအာက္ေျခသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေရာက္ရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အစိုးရကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖုိ႔ေနေနသာသာ တင္ထားတဲ့ေမးခြန္းေတြကုိေတာင္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ အစိုးရကေျဖမေပးေသးဘူး။ လာေျဖေတာ့လည္း ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ေတြေျပာေနတယ္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူခ်မွတ္လုိက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တာ အရမ္းအားနည္းပါတယ္။ ဒါဟာ ထိန္းေက်ာင္းမႈမရိွလို႔ ဒီလုိျဖစ္ေနတာပါ။ အခုဆို အစိုးရအဖဲြ႕က လႊတ္ေတာ္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ခ်င္သလုိေတာင္ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု ဦးေက်ာ္ကလည္းဆုိသည္။

သက္ဆုိင္ရာအစုိးရအဖဲြ႕မ်ားကုိ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိကုိင္တြယ္ေသာ ဥကၠ႒မ်ား၏ ရဲ၀ံ့မႈ၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာပုိင္ႏုိင္မႈႏွင့္ အေၾကာက္တရားကင္းစင္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။

သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၏ အရည္အေသြးပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “အစုိုးရကုိ ျပန္ၿပီးေထာက္ျပေျပာဆုိဖုိ႔ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြအေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္တယ္။ အခုျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာဆုိလည္း ဥကၠ႒ေတြက အရည္အေသြးျပည့္ေတာ့ အစိုးရအဖဲြ႕ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇႏုိင္တယ္။ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာဆို ဧရာ၀တီတုိင္းလႊတ္ေတာ္က အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုဥကၠ႒ေျပာင္းသြားေတာ့ သူလည္း တျခားလႊတ္ေတာ္ေတြလုိ ၿငိမ္သြားတာပါပဲ”ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိေသာ ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္အတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ေအာက္ေျခရိွ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕လုိက္ပါျခင္းမရိွသျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွေပ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာက္ေျခအထိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရိွသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာအစုိးရအဖဲြ႕အား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမေပးႏိုင္သည့္ကိစၥလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကသံုးသပ္ၾကသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကသာ အစိုးရအဖဲြ႕ကုိ ေကာင္းေကာင္းထိန္းေက်ာင္းမႈမလုပ္ႏုိင္ရန္ ေအာက္ေျခမွာရိွတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အမ်ားႀကီးထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစိုးရအဖဲြ႕အေနနဲ႔ လုပ္ေပးပါမယ့္လုိ႔ ကတိေပးထားတဲ့ကိစၥကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ေပးျခင္းမရိွဘူး။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္လည္း သိကၡာက်တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေထြ/အုပ္ကအစ မေလးစားဘူး။ သူတုိ႔စိတ္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္က သူတုိ႔ထက္နိမ့္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္”ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ လႊတ္ေတာ္က အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖဲြ႕စည္းထားေသာေကာ္မတီမ်ားမွာ အေရးပါၿပီး လုိအပ္သည့္ေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းရန္လိုသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးလႊတ္ေတာ္မ်ားအနက္ ေကာ္မတီအနည္းဆံုးလႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကဆုိသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မ်ားအား ဥပေဒျပဳခြင့္ေပးထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ဇယား ၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားလည္းရိွေနသည္။

“ဇယား ၂ မွာပါတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကုိ ေၾကာက္ေနရတဲ့သေဘာ ေတြ႕ေနရတယ္”ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

အေျခခံဥပေဒဇယား၂ တြင္ တုိင္းေဒသႀကီး(သုိ႔မဟုတ္)ျပည္နယ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ကာကြယ္ေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတတြင္းထြက္မ်ား တူးေဖာ္ေရး၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပးအပ္ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒပါ အခြင့္အေရးအရ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္အထိ လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ ရိွေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၾသဇာခံသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ယခင္စနစ္ေဟာင္းတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားအတြင္းရိွ ၀န္ႀကီးမ်ားမွာလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မည္မည္ရရမရိွဘဲ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရိွသျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕တုိ႔၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရန္ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့သည္။

“တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လုပ္ပုိင္ခြင့္တခ်ိဳ႕ကုိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖဲြ႕အစည္း၀င္မ်ားက လႊမ္းမုိးစြက္ဖက္ေနတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ေအာက္ေျခက ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းအဆင့္ေတြကုိ သက္ဆိုင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရက ၀န္ႀကီးေတြကမခန္႔အပ္ရဘဲ ျပည္ေထာင္စုတုိက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ေနတာေတြဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တခ်ိဳ႕ကလည္း ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္တာ၀န္ကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ေနတာလည္းရိွတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ဦးေက်ာ္ကသံုးသပ္ရာတြင္ “၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အရင္တုန္းက ရာထူးႀကီးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေတာ့ အဲဒီအရိွန္အ၀ါေတြကုိ ခုခ်ိန္ထိ သံုးေနတုန္းပဲ။ ၀န္ႀကီးေတြက ႐ုပ္ေသးလုိျဖစ္ေနတယ္။ ႀကိဳးဆဲြက ဘယ္သူလဲဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့”ဟု ဆုိသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တုိက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္စနစ္ကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရိွဘဲ လူထုမွ တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကုိသာ လုိလားၾကသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳလုိက္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕မ်ားက လုိက္နာျခင္းအားနည္းၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ ကတိမ်ားကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမရိွသေလာက္နည္းပါးသည္။ ထုိေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ အစိုးရအဖဲြ႕က လႊမ္းမုိးေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားကုိ အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားရိွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား အာဟာရတုိက္ေကၽြးေရးအဆိုမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားကန္႔ကြက္သျဖင့္ အဆိုမ်ား႐ႈံးနိမ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းကေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္မွ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ပံုကုိ ထည့္သြင္း႐ိုက္ႏွိပ္ရန္အဆိုမွာလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ အစိုးရဘက္မွ လာေရာက္ေျဖရွင္းၿပီး ႐ႈံးနိမ္ခဲ့သည္။

“ဒီလိုေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ အဓိကက အေျခခံဥပေဒအားနည္းမႈေပါ့။ အေျခခံဥပေဒကုိျပင္မွ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ အာဏာခဲြေ၀မႈေတြကုိ ေသခ်ာျပန္လုပ္ႏုိင္မွာ”ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကုိက သူ၏အျမင္ကုိေျပာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာက္ေျခတြင္ထိေရာက္ရန္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား ပီျပင္ေစေရးတုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္၀ရန္လုိသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္မ်ား ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေပးရန္လိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သံုးသပ္သည္။

“ဥပေဒျပဳခြင့္၊ ျပ႒ာန္းခြင့္ေတြကို ပုိေပးရမယ္။ အစိုးရအဖဲြ႕ ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႕စည္းခြင့္ေတြကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိ ေပးသင့္တယ္”ဟု သူရဦးေအာင္ကုိက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖဲြ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဖို႔ဆုိတာထက္ အမတ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အစုိးရအဖဲြ႕၀င္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ အမတ္မ်ားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ပုိအဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ လံုး၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္တယ္လုိ႔ေတာ့ မဆုိခ်င္ဘူး”ဟု တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးစုိးေထြးကေျပာသည္။
7 Day News Journal