လူကို ဓါတ္ပံုရုိက္သည့္ အခါ သိထားသင့္သည့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/11/2013 07:45:00 AM


၁။ ဓါတ္ပံု အရုိက္ခံမယ့္သူရဲ႕ မ်က္လံုးေတြက ကင္မရာနဲ႔ အျမင့္ ျခင္းတူညီရပါမယ္။

၂။ သာမာန္လူေတြကို ဓါတ္ပံုရုိက္တဲ့ အခါ တတ္ႏိုင္သမွ် ကင္မရာကို အေပၚစီးကေန မရုိက္သင့္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ အေပၚစီးကေန ရုိက္မယ္ဆိုရင္ နဖူးႀကီး ႏွာေခါင္းရွည္ၿပီး ေမးေစ့ ေသးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေပၚစီးကပဲ မျဖစ္မေန ဓါတ္ပံု ရုိက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဓါတ္ပံုအရုိက္ခံမယ့္ သူကို ကင္မရာဘက္ကို ေမာ့ၾကည့္ခုိင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


၃။ သာမာန္လူေတြကို ဓါတ္ပံုရုိက္တဲ့ အခါ တတ္ႏိုင္သမွ် ကင္မရာကို ေအာက္ကေန ပင့္မရုိက္သင့္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ေအာက္ကေန ပင့္ၿပီး ရိုက္မယ္ ဆိုရင္ ေမးရိုးႀကီးၿပီး ႏွာေခါင္းတိုမွာျဖစ္ၿပီး နဖူးေသးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ေအာက္ကေနပဲ ကင္မရာကို မျဖစ္မေန ပင့္ၿပီးမွ ဓါတ္ပံု ရုိက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဓါတ္ပံုအရိုက္ခံမယ့္သူကို ကင္မရာ ဘက္ကို ငံု႔ၾကည့္ခိုင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ဓါတ္ပံုအရုိက္ခံမယ့္သူက ကိုယ္ခႏၶာ ထြားႀကိဳင္းၿပီး “ ဝ ” တယ္ဆိုရင္ ကင္မရာကို ဘယ္ေတာ့ မွ ေရွ႕ တည့္တည့္ကေန မရိုက္ရပါဘူး။ တကယ္လို႔ မျဖစ္မေန ေရွ႕တည့္တည့္ကေန ဓါတ္ပံုရိုက္ရမယ္ဆိုရင္လည္း လက္မွာ ပန္းေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အကူပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔သာ ဓါတ္ပံုရုိက္သင့္ ပါတယ္။ ပန္းၿခံေနရာမ်ိဳးမွာ ဓါတ္ပံုရုိက္မယ္ဆိုရင္ ပန္းၿခံဳနဲ႔ ကြယ္ၿပီးမွ ဓါတ္ပံု ရုိက္သင့္ပါတယ္။

အုပ္စုပံုေတြကို ရုိက္တဲ့အခါမွာလည္း ေဘးဘက္အစြန္ဆံုးေနရာေတြမွာ ဝ တဲ့သူေတြကို မေနခိုင္းသင့္ပါဘူး။ ကင္မရာရဲ႕ မွန္ဘီလူးေၾကာင့္ ေဘးဘက္မွာ ရွိတဲ့လူကို ပိုၿပီး ဝ ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မရာကို အနည္းငယ္ အေပၚစီးကေန ထားၿပီး ရုိက္သင့္ ပါတယ္။ ဝ တဲ့သူကို ဓါတ္ပံုရုိက္တဲ့အခါ ဘယ္ေတာ့မွ ကင္မရာကို ေအာက္ဘက္ကေန ပင့္ၿပီး မရုိက္ရပါဘူး။

၅။ ဓါတ္ပံု အရုိက္ခံမယ့္သူက ပိန္ တယ္ဆိုရင္ ကင္မရာ ကို ေရွ႕တည့္တည့္ကေန ရိုက္သင့္ပါတယ္။
လူ အလွပံုေတြကို ဓါတ္ပံု ရိုက္တဲ့အခါ ဓါတ္ပံု မရိုက္မီ ကိုယ္ရုိက္မယ့္သူရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ ကို ရွာေဖြ ၾကည့္႐ႈတတ္ ရပါမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာက ဘယ္ဘက္က ရိုက္ရင္ပိုလွတာမ်ိဳး ရွိသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ညာဘက္က ေနရုိက္ရင္ ပိုလွတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အားနည္းခ်က္ ရွိတာကို ရွာေဖြသိရွိၿပီးရင္ ဘယ္လို အားနည္းခ်က္ေတြ႕ရင္ ဘယ္လို ဓါတ္ပံု ရုိက္ရမလဲ ဆိုတာကိုလည္း သိရွိထားသင့္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ဘက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အားနည္းခ်က္နဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး ထားရွိသင့္တဲ့ ကိုယ္ဟန္အေန အထားနဲ႔ ကင္မရာ အေနအထားျပဇယားကို ေသခ်ာစြာ မွတ္သားထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။


ျမန္မာ IT လူငယ္မ်ား