အမ်ိဳးသားနွင့္ အမ်ိဳးသမီး မတူညီေသာ အေတြးအေခၚမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/22/2013 11:30:00 AM


အမ်ိဳးသားနွင့္ အမ်ိဳးသမီး မတူညီေသာ အေတြးအေခၚမ်ား(၁) အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ဟာ ၂ ေဒၚလာရိွရင္ သူ႔ခ်စ္သူ အတြက္ ၁ ေဒၚလာေပးတယ္။ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္မွာ ၁ ေဒၚလာရိွရင္ သူ႔ခ်စ္သူ အတြက္ ၂ ေဒၚလာ ရေအာင္ ဖန္တီးေပးတယ္။
(၂) အမ်ိဳးသမီး ေတြက အိမ္ေထာင္မက် ေသးခင္မွာပဲ အနာဂတ္ အတြက္ စိုးရိမ္ၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက အိမ္ေထာင္က်ျပီးမွ စိုးရိမ္ပႈပန္ၾကတယ္။
(၃) ေအာင္ျမင္ေသာ အမ်ိဳးသားေတြဟာ သူ႔ဇနီးအသံုး စရိတ္ထက္ သာလြန္ေသာ ေငြေတြကို ရွေဖြနိုင္တယ္။ ေအာင္ျမင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အဲလိုေယာက်္ားမ်ဳိး အလြယ္တကူ ရွာေဖြနိုင္တယ္။
(၄) အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္မွာ နားမလည္နိုင္တဲ့ အခ်ိန္ နွစ္ခ်ိန္ရိွတယ္။ အဲဒါက အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကို လက္မထပ္ခင္ အခ်ိန္နွင့္ လက္ထပ္ျပီးေနာက္ အခ်ိန္တို႔ ျဖစ္တယ္။
(၅) အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ စကားေျပာျပီးေနာက္ ျငင္းတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက စကားမေျပာခင္ ျငင္းတယ္။
ေက်ာ္လင္းနိုင္
Yoyarlay