ဆရာ၊ ဆရာမျဖစ္လုိသူ ေလ်ာ့နည္းလာသလုိ အမ်ားျပည္သူေလးစားၾကည္ညိဳခံရမႈ ေလ်ာ့က်လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/22/2013 06:30:00 AM


မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုိစိတ္ ေလ်ာ့နည္း လာသလုိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္းအမ်ားျပည္သူ၏ ေလးစားၾကည္ညိဳခံရမႈ ယုတ္ေလ်ာ့လာေန ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာပညာေရး (EI) အဖဲြ႕အစည္း၏ ေဒသအတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရာရွိ မစၥရွာ ရွီဘလာဆုိင္းက ေျပာသည္။

ပညာေရးမူဝါဒျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုံးရက္ၾကာက်င္းပေသာအဆင့္ျမင့္ႏွင့္ အေျခခံဆရာ၊ ဆရာမမ်ားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ တြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"လူငယ္ေတြဟာ ဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္အကုိင္နဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုိစိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာပါ တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ပုိင္းကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္းဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ၾကည္ ညိဳေလးစားခံရမႈ ယုတ္ေလွ်ာ့လာတာကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ယူနက္စ္စကုိရဲ႕ ကမာၻလုံးဆုိင္ ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တကယ္ကုိ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု မစၥရွာရီဘလာဆုိင္းကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမအေရအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေနၿပီး အထူးသျဖင့္ဆရာအ ျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလုိသူဦးေရ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းေနျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာစိတ္ ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။

"ကေလးသူငယ္ေတြကုိ သင္ၾကားတဲ့ဆရာေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာေတြ႕ရသလုိ သူတုိ႔အတြက္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းေပးမႈေတြ အားနည္းေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္မႈမွာ အားနည္းမႈေတြသိရပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက ဆရာ၊ ဆရာမျဖစ္လုိမႈကုိ ယုတ္ေလ်ာ့ေစသလုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာလည္း အင္မတန္ဆုိးရြားမႈ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု၎ကဆိုသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး (EI) အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ လူသားအားလုံးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္ ျဖင့္ သင္ယူခြင့္ရေရးျဖစ္သလုိ ပညာေရးစနစ္အတြင္းရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းအား လုံးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ရရွိေရးတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥရွာရွီဘလာဆုိင္းက ေျပာသည္။
7 Day News Journal