မီနီစကတ္ ပိတ္ပင္သည့္ ဥပေဒ ယူဂန္ဒါ အတည္ျပဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/22/2013 11:34:00 AM


မီနီစကတ္ ဝတ္ဆင္ျခင္းကို ပိတ္ပင္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ယူဂန္ဒါ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပး လိုက္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဒူးအထက္ပိုင္းထိသာ ရွည္သည့္ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္သည့္ အမ်ဳိးသမီး မွန္သမွ်ကို ဖမ္းဆီးရန္ ယူဂန္ဒါ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာဝန္ႀကီး လိုကိုဒိုက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိႈးဆြမႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ အရာမ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္ လိင္ႏိႈးဆြမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ခဏတာ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒကို ယူဂန္ဒါ သမၼတက အတည္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။
ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွာ လူမႈေရးရာ ေရွး႐ိုးဆန္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္း မ်ားကိုလည္း ဥပေဒျဖင့္ ပိတ္ပင္ရန္ ေလ့လာ သုံးသပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ လိင္ႏိႈးဆြမႈ ျဖစ္ေစေသာ ရင္သား ေဖာ္ျပမႈ၊ ေပါင္ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ အျခားေသာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္မညီဟု သတ္မွတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ယူဂန္ဒါ ပုဂၢလိက သတင္းစာ Monitor တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ လိင္ႏိႈးဆြသည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ အက်င့္စာရိတၱ ထိခိုက္ေစသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားႀကဳိက္ စာေပမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
The Voice Weekly Myanmar