အေမရိကန္အမတ္ေတြက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တင္သြင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/22/2013 07:00:00 AM

ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ဖဲ႔ြစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မွဳေတြ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘူးဆုိရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အေမရိကန္တပ္မေတာ္က စစ္ေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မွဳေတြ ေပးအပ္ျခင္းမျပဳဖုိ႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ အထက္လႊြတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက မေန႔က အဆုိျပဳလုိက္ပါတယ္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအက္ဥပေဒလုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အဲဒီဥပေဒကုိျပဌာန္းဖုိ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီနဲ႔ ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီႏွစ္ရပ္ေပါင္းက  အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြျဖစ္တဲ့  Bob Menendez, Marco Rubio, Ben Cardin နဲ႔ Bob Corker တုိ႔က အဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ စစ္တပ္ကုိ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရွိေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မွဳေတြ ပေပ်ာက္ေရး၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားအစုိးရနဲ႔ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈ အဆုံးသတ္ေရး၊ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြစတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအားလုံး ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ အကူအညီေပးရမယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အေရးေပၚသဘာဝေဘးအႏၱရယ္ ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေပးအပ္ျခင္းေတြကိုေတာ့ ခြ်င္းခ်က္အျဖစ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

အခုလုိ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အက္ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက အဆုိျပဳတင္သြင္းလုိက္တဲ့အတြက္ ၾကိဳဆုိေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစုိက္ USCB ေခၚ ျမန္မာ့အေရးလွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ႔က  ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာကုိလည္း RFA ကရရွိခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese