မင္းကြတ္ သီး ၏ ေဆး အသံုး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/22/2013 12:07:00 PM


မင္းကြတ္ သီးသည္ အပူပိုင္း ေဒသထြက္ သီးႏွံ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ပူအိုက္ စြတ္စိုေသာ ရာသီ ဥတု ရွိသည့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒို နီးရွားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တို႔တြင္ မင္းကြတ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ ေပါက္ေရာက္သည္။

ေရွးပေဝသဏီ ကတည္း ကပင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ မင္းကြတ္သီး အခြံကို ေဆးဝါး အျဖစ္ အသံုးျပဳ ခဲ့ၾက ေပသည္။ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာ ေရာဂါ အတြက္ မင္းကြတ္သီး အခြံကို ေရတြင္ တစ္ည စိမ္၍ ယင္းစိမ္ ရည္အား ေသာက္သံုး ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္း သည္ဟု ယံုၾကည္စြာ သံုးစြဲ ၾကသည္။ တစ္ဖန္ မင္းကြတ္သီး အခြံအား ခပ္ပါးပါး လွီး၍ ေနလွန္း အေျခာက္ခံကာ လက္ဖက္ေျခာက္ ကဲ့သို႔ ေရေႏြး တြင္ခပ္၍ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဆီး ေရာဂါႏွင့္ ဂႏိုက်သည့္ ေရာဂါ မ်ားအား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု လက္ခံကာ သံုးစြဲ တတ္ၾကသည္။

အျခားေသာ ေရာဂါမ်ား အတြက္လည္း မင္းကြက္သီး အခြံကို ေဆးဝါး အျဖစ္ အသံုး ျပဳရာတြင္ အေရျပားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ ၾကသည့္ မွက္ခ႐ု၊ ႏွင္းခူ စသည့္ အနာမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ အေရျပား ေပၚတြင္ အနီ အစက္ အေျပာက္ ကေလးမ်ား ေပၚလာတတ္သည့္ မိတ္ထြက္ ျခင္းႏွင့္ အင္ျပင္ ေရာဂါတို႔ အတြက္လည္း လိမ္းေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳ တတ္ၾက ေပသည္။

ဓာတ္ခြဲ ခန္းတြင္ စမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရ မင္းကြတ္သီး အခြံတြင္ ဇန္သုန္း (Xanthones) ေခၚ ဓာတျုဒပ္ေပါငး္ တစ္မ်ိဳး ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည။္ ယငး္ ဓာတျုဒပ္ေပါင္း သည္ အဏုဇီဝ ပိုးမ်ားႏွင့္ မႈိ ေရာဂါပိုး မ်ားကို ေသေစႏိုင္စြမ္း သတၱိရွိၿပီး အနာမရင္း ေစရန္ ပိုးသတ္ေဆး ကဲ့သို႔လည္း အသံုး ဝင္ေၾကာင္း သိရွိ ရေပသည္။ ၎အျပင္ ယင္း ဓာတုျဒပ္ေပါင္း သည္ သဘာဝ အေလ်ာက္ ေသြးေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ အားလည္း ဟန္႔တား ႏိုင္စြမ္း ရွိၿပီး အသက္ႀကီးသူ မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ႐ိုးဆက္ယိုယြင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း ေရာဂါအား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္ ဆို၏။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံ တခ်ဳိ႕တြင္ မင္းကြတ္သီးအား ေဖ်ာ္ရည္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿပီး (Xango Juice) ဟူ၍ အမည္တပ္ကာ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။ လူအမ်ားကလည္း ယင္းအား က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ ဝယ္ယူ ေသာက္သံုး တတ္ၾက ေပသည္။

မငး္ ကြတ္သီး အခြံတြင္ တန္နင္း (Tannins) ေခၚ ဓာတျုဒပ္ေပါင္း တစ္မ်ိဳးလည္း ပါရွိသျဖင့့္္ ယင္း ဓာတုျဒပ္ေပါင္း သည္ ဝမ္းပ်က္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါအား သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေရာဂါမ်ား အနက္ တစ္စံု တစ္ရာေသာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ေၾကာင္းကိုမူ သိပ ၸံနည္းက် သုေတသန ျပဳလုပ္၍ ေလ့လာ ထားရွိျခင္း မ်ဳိးကား ယေန႔ အခ်ိန္ထိ မရွိ ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္ ေရွး အစဥ္ အလာ အရ သံုးစြဲ လာခဲ့ ၾကသည့္ အတြက္ လူအမ်ားက မင္းကြတ္ သီးကို ေဆးဖက္ဝင္ သီးႏွံတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ လက္ခံ ယံုၾကည္ကာ သံုးစြဲလ်က္ ရွိၾက ေပသည္။ ။