ကုိကုိေရ လက္မသရမ္းနဲ႔ေနာ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/31/2013 06:00:00 PM


ပုထုဇဥ္ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမတို႔ အိမ္ရာေထာင္ ၾကသည္မွာ ကမၻာဦး ကတည္းက ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ပစၥကၡကာလ လူသားတို႔သည္ ကမၻာဦး လူသားတို႔ထက္ အသိဉာဏ္ပညာ ပိုမိုၾကသည္။ လူမႈ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကား ခဲ့သည္။ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား တတ္ၾကသည္။ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမတို႔ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေမတၱာ သက္ဝင္ ခ်စ္ခင္စံုမက္ ၾကလွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ႏွစ္ဖက္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ မိသားဖသား ပီပီ လပ္ထပ္ ေပါင္းသင္း ၾကသည္ကို လူသားတုိင္း လက္ခံ ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔ကား ထိုသို႔ မဟုတ္ေခ်။ အားႏြဲ႕သည့္ မိန္းမမ်ားကို ခြန္အား ႀကီးမားေသာ ေယာက္်ား မ်ားက ကိေလသာ ေဇာရမၼက္ျဖင့္ လက္သရမ္း ၾကသည္။ အႏုိင္အထက္ျပဳ ၊ လက္ေရာက္ မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ တတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းမမ်ား ကလည္း မိန္းမ အခ်င္းခ်င္း ကိုပင္ အႏိုင္အထက္ လက္ေရာက္မႈ က်ဴးလြန္တတ္ ၾကသည္။ ထိုသို႔ က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရေသာ မိန္းမ၏ ကာယိေႁႏၵ ကိုပ်က္စီး ေစရန္ အႀကံျဖင့္ ျဖစ္ေစ ၊ ကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီး ေစမည္ကို သိလ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ ၾကသည္။ မိန္းမက သေဘာမတူ ၊ ခြင့္မလႊတ္ ၊ မၾကည္ျဖဴ ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ အရ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္း ခံရေပမည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ ။ ။ မည္သူမဆို မိန္းမ တစ္ဦး၏ ကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီးေစရန္ အႀကံျဖင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီး ေစတန္ရာ သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ထိုမိန္းမကို လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပစ္မႈ မကင္းေသာ အႏိုင္အထက္ ျပဳမႈကို ျပဳလွ်င္ ထိုသူကို ႏွစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေစ ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ - ၃၅၄ ကို ျပ႒ာန္းျခင္း သည္ ကာမရာဂ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း ခြန္အားႀကီး သူက အားႏြဲ႕သည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ကာယိေႁႏၵ ပ်က္စီးမႈ အတြက္ လည္းေကာင္း အကာအကြယ္ ျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အားႏြဲ႕သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကို ေစာ္ကားလွ်င္ ခံရသူသည္ အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနည္း ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္။ ျမင္ရၾကားရ သူမ်ား သည္လည္း မခံခ်င္စရာ ေဒါသျဖစ္ၿပီး ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ ႏိုင္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔ေလာက ယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္ျပားျခင္း ႏွင့္ လူမႈဒုကၡ အေပါင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း တားျမစ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ရျခင္းသည္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒအရ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ၿပီး ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ထိုက္သင့္သည့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေပးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းမွ ကင္းေဝး ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပေဒသိ က ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္း ရန္ကြာ စိတ္ခ်မ္းသာ ေနရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေစတနာေကာင္း ႏွင့္ ေရးသား လိုက္ရေပသည္။

ေရွ႕ေန ဦးဝင္းၾကည္(စဥ့္ကိုင္)