ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ပ်ံက်ေစ်းလို႔ဆိုေသာ္လည္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/21/2013 06:49:00 PM

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ပ်ံက်ေစ်းလို႔ဆိုေသာ္လည္း ဆိုင္မ်ားကို ပံုတြင္ေတြ႔ရသည့္အတိုင္း အခိုင္အမာေဆာက္ျခင္း၊ လမ္းေပၚေရာက္သည့္အထိ ေစ်းေရာင္းသည္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား သြားလားရခက္ခဲ့ျခင္း၊ အေရးအေၾကာင္းဆို ကား၀င္လို႔မရျဖစ္ျခင္း ဆိုင္မ်ားကို ရပ္ကြက္ေနသူမ်ား၏အိမ္ေ႐ွ႕တြင္ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏျပႆနာျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္၊ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္ကို တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ယခုတုိင္ ေျဖရွင္းၿပီးေျမာက္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ဓါတ္ပံုမွာ ညေနပိုင္း ၃နာရီ မွာ႐ိုက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Kawkareik Thar မွ သတင္းေပးပုိ႔လာပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဖယ္ရွားသင့္ပါက စနစ္တက် ေရႊ႕ေျပာင္းဖယ္ရွားၿပီး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးပါရန္ Myanmar CNN မွ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ မည္သူ႔ကုိမွ မထိခုိက္ေစလိုပါ။ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း စနစ္တက်တုိးတက္ေစလိုေသာ ေစတနာသာျဖစ္ပါသည္။
By Myanmar CNN