Eleven Media Group ၏ နယ္သတင္းေထာက္ မခိုင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ၾကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ WAN-IFRA (ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုး) မႇ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေမတၲာရပ္ခံစာေပးပို႔

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 12/21/2013 02:13:00 PM


ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က အမႈသံုးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလ ခ်မႇတ္ခံခဲ့ရေသာ Eleven Media Group ၏ လိြဳင္ေကာ္ သတင္းေထာက္မခိုင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ၾကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ WAN-IFRA (ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုး) မႇ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ ေမတၲာရပ္ခံစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေမတၲာရပ္ခံစာကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ရႇိ စာနယ္ဇင္း စုစုေပါင္း ၁၈၀၀၀၊ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ ႏႇင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ WAN-IFRA အဖြဲ႕ကိုယ္စား ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒ Tomas Brunegard ႏႇင့္ ကမၻာ့အယ္ဒီတာမ်ားဖိုရမ္ ဥကၠ႒ Erik Bjerager တို႔ ႏႇစ္ဦးက လက္မႇတ္ေရးထိုးျပီး ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

WAN-IFRA မွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ ေမတၱာရပ္ခံစာ (ျမန္မာျပန္)
သမၼတဦးသိန္းစိန္
ေနျပည္ေတာ္၊
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္။
၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃
သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား
ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သတင္းေထာက္ မခိုင္အေပၚ မၾကာေသးမီက ေထာင္ဒဏ္သံုးလ ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ရႇိ စာနယ္ဇင္း စုစုေပါင္း ၁၈၀၀၀၊ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ ႏႇင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၀၀၀ တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္စာ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုးႏႇင့္ ကမၻာ့အယ္ဒီတာမ်ား ဖိုရမ္ကိုယ္စား ေရးသားေပးပို႔ အပ္ပါသည္။
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ Eleven Media Group မႇ သတင္းေထာက္ မခိုင္သည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ တစ္ခုအတြက္ တာ၀န္ေပးအပ္ ခံထားရခ်ိန္တြင္ ေမးျမန္းခံရသူ၏ ေနအိမ္မႇ ႏႇင္ထုတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ မစတင္မီ အခ်ိန္တြင္ အိမ္ရႇင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရႇိခဲ့သည့္အျပင္ ၎၏ စာနယ္ဇင္း၀န္ထမ္း သက္ေသခံကဒ္ျပားကိုလည္း ျပသခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမႇ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ျမမင္းဟန္မႇ အဆိုပါ သတင္းေထာက္အား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ၊ အသေရဖ်က္မႈႏႇင့္ ညစ္ညမ္းစြာ ေျပာဆိုမႈတို႔ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မႇတ္ခဲ့သည္။
မခိုင္အား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ သံုးခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တေပါင္းတည္း ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္သံုးလ ခ်မႇတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပစ္မႈပုဒ္မမ်ားအတြက္ ေငြဒဏ္သာ ခ်မႇတ္ေလ့ ရႇိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိပါသည္။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အဆုိပါ ျပစ္ဒဏ္ခ်မႇတ္မႈကို အလ်င္အျမန္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ အဆိုပါ အမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ၀င္ေရာက္ေႏႇာင့္ယႇက္မႈမ်ားႏႇင့္ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရႇိမရႇိ ျပန္လည္စိစစ္ေပးရန္ သမၼတႀကီးအား ေလးစားစြာ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈသည္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားၾကား ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏႇင့္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္မီ ကာလတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစမည္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိပါသည္။
သမၼတႀကီး၏ အစိုးရသည္ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ သိသာထင္ရႇားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏႇင့္ အထူးသျဖင့္ ဆင္ဆာဥပေဒမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ထိုက္ပါေပသည္။ မီဒီယာ၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ား ႏႇင့္အတူ Eleven Media Group မႇ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္အား လြတ္လပ္သည့္ စာနယ္ဇင္း ေလာကအတြက္ ၎၏ ကာလရႇည္ၾကာစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသိအမႇတ္ ျပဳေသာအားျဖင့္ ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုးမႇ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ေရႊကေလာင္ဆုကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ယခုခ်မႇတ္ခဲ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္ႏႇင့္ ယင္း၏ျဖစ္ႏုိင္ေျခရႇိေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မည့္ အရိပ္လကၡဏာ မျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
သမၼတႀကီးထံမႇ အျမန္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္
ေလးစားစြာျဖင့္
Tomas Brunegard
(ဥကၠ႒၊ ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုး)
Erik Bjerager

(ဥကၠ႒၊ ကမၻာ့အယ္ဒီတာမ်ားဖိုရမ္
ကမၻာ့သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူမ်ား အစည္းအ႐ံုးသည္ ကမၻာတစ္၀ႇမ္းရႇိ သတင္းစာမ်ားႏႇင့္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀သူမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ကုလသမဂၢ ပညာ၊ သိပၸံႏႇင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ႏႇင့္ ဥေရာပ ေကာင္စီတို႔တြင္ တရား၀င္ ကိုယ္စားလႇယ္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရႇိသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ မႇ စာနယ္ဇင္း စုစုေပါင္း ၁၈၀၀၀၊ အင္တာနက္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း ၁၅၀၀၀ ႏႇင့္ ကုမၸဏီ ၃၀၀၀ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

WAN-IFRA မွ သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ ေပးပို႔သည့္ ေမတၱာရပ္ခံစာ (မူရင္း)eleven media group