အေမရိကန္ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ကားကို အိမ္လုပ္ေနရ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/11/2014 08:45:00 AM
[ Ref: Mail Online ၊ နယူးေယာက္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ]

ကမၻာ တစ္၀န္းတိုက္ပြဲမ်ားစြာ ဆင္ႏႊဲ ဖူးၿပီး တစ္ခ်ိန္က ထိပ္တန္းဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၏ အထူးလက္ ေထာက္ျဖစ္ခဲ့သူ အေမရိကန္ စစ္ျပန္ႀကီးတစ္ဦးသည္ အလုပ္ တစ္ခုမွ်ရွာမရေသးသျဖင့္ ၎င္း ၏ဗင္ကားကို အိမ္လုပ္ေနရသည္ ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း မႀကိဳးစား သျဖင့္ အလုပ္မရျခင္းမဟုတ္ဟု ဆိုသည္။ အသက္ ၅၉ႏွစ္အရြယ္ ရွိ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ေရာဘတ္ဖရင္နီးယားက ၎င္း ၏ဇာတ္လမ္းကို Philly.com သို႔ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎င္းတြင္ ထူး ျခားေကာင္းမြန္ေသာ အကိုး အကားမ်ားႏွင့္ ဘဲြ႕ဒီဂရီ သံုးခု ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ္လည္း အ ေစာင့္အလုပ္ကေလးေတာင္ မရဘူးလားဟု လူမ်ားကေမး ၾကသည့္အခါ ထုိအလုပ္ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားဖူးသည္ဟု ၎င္းက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဗုိလ္ မွဴးႀကီးေဟာင္းသည္ ပင္ဆယ္လ္ ေဗးနီးယားျပည္နယ္ King of Prussia တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအား လံုးႏွင့္အတူ ၎င္း၏ ဗင္ကားထဲ တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

စစ္တပ္ပင္စင္မွ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေဒၚလာ၄၀၀၀၀ရရွိေသာ္ လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္က ဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ကြာရွင္း၊ ေလတပ္ မွ အၿငိမ္းစားယူကတည္းက အေႂကးမ်ားပိေနခဲ့သည္ဟု ၎ Philly.com သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသည္ ဆိုမာလီယာ၊ ပနားမား၊ ေဟတီ ႏွင့္ ကူ၀ိတ္တို႔တြင္ စစ္ဘက္တာ ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္အတြင္း အာဖ ဂန္ရွိ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ၏တပ္မွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စတန္ေလမက္ခရစၥကယ္၏ အထူးလက္ေထာက္အျဖစ္ လုပ္ ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား ေရးအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားလံု ၿခံဳေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာ မႈတို႔တြင္ မာစတာဘဲြ႕သံုးဘြဲ႕ ရရွိထားသူျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။

Yangon Media Group