နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား သတိထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/09/2014 05:26:00 PM
ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းသည္ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ၏ အဓိက အေရးႀကီးေသာ အဂၤါျဖစ္ၿပီး အသက္႐ွဴသြင္း ႐ွဴထုတ္ရာႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ အဓိက အေရးပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုသည္လည္း ညစ္ညမ္းလာေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္း ေရာင္နာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ယင္း ေရာဂါမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားသည္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ ႏွာျပည္ရည္ယိုျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းတြင္း ခုိးလုိးခုလု ျဖစ္၍ ေထြးထုတ္မရ၊ မ်ဳိခ်မရ ျဖစ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ ခြၽဲသလိပ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ႏွာေခါင္းေရာဂါ မျဖစ္ရန္ ေရွာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ႏွာေခါင္းအတြင္း လက္ျဖင့္ မၾကာခဏ ထိုး၍ ပြတ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္။ ႏွာေခါင္းတြင္းရွိ အေပၚယံ ေျမႇးပါးမ်ားသည္ ႏူးညံ့လြန္းေသာေၾကာင့္ လက္ျဖင့္ ပြတ္ျခင္းျဖင့္ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ေရာဂါပိုး ရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ နံနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္တြင္ အဆက္မျပတ္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ ယိုျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအတြင္း အၿမဲ ယားေနျခင္း၊ နံနက္ အိပ္ယာထခ်ိန္တြင္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္၍ ခြၽဲသလိပ္မ်ား လည္ေခ်ာင္းတြင္း ျပည့္စုိ႔ေနျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား တစ္လအတြင္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြား ပါက ဆရာဝန္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပ၍ ကုသသင့္ေပသည္။ ။

သိုက္ရာဇာ
ျမ၀တီ