အစိုးရ အသံုး စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္ ကင္ညာ သမၼတ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား လစာ ေလွ်ာ့ ယူမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 05:59:00 PMကင္ညာ သမၼတ အူဟူ႐ူ ကင္ယတ္ တာ က ၎ ႏွင့္ ၎ ၏ အစိုးရ အဖြဲ ့တို႔ သည္ အစိုးရ ၏ အသံုး စ ရိတ္ မ်ား မ်ားျပား ေနျခင္း ကို ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္ အတြက္ လစာ မ်ားကို ေလွ်ာ့ ယူ ေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾက ညာ လိုက္ သည္။

သမၼတကင္ ယတ္တာ က ၎ ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ ၀ီလီယံ႐ူ တို တို႔သည္ လစာကို (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ ခ်ၿပီး ယူသြားမည္ျဖစ္ကာ အစိုးရ အဖြဲ ့၀န္ႀကီး မ်ားမွာမူ ( ၁၀) ရာခိုင္ ႏႈန္း စီ ေလွ်ာ့ခ် ယူ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအသံုးစရိတ္မ်ား အနည္း ဆံုးျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္မ်ား ကို လည္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု ၎ က ဆိုခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ သမၼတ ကင္ယတ္ တာက ပါလီမန္ အမတ္မ်ား အေန ျဖင့္ လစာျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားကို လက္ခံၾကရန္လည္း ဆိုခဲ့ သည္။ ကင္ညာတြင္ အမတ္မ်ား၏ လစာမွာ အာဖရိကတိုက္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။သမၼတက အစိုးရသည္ ၀န္ထမ္းလစာ မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ (၄ ဒသမ ၆) ဘီလီယံ ခန္႔ သံုး စြဲ ေနရၿပီး ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အတြက္ ေဒၚလာ (၂ ဒသမ ၃) ဘီလီယံ သာ သံုးစြဲ ေနရ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံကို အေႏွးနဲ႔ အျမန္တိုးတက္ ေစခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီမေကာင္းဆိုး၀ါးကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုင္တြယ္ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္ အတြက္ ကိုယ္ပဲ အခြန္ေပး ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္””ဟု ကင္ယတ္ တာက ေျပာသည္။ သမၼတ ကင္ယတ္ တာသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲ အ ႏုိင္ ရၿပီးေနာက္ တစ္လခန္ ့အၾကာတြင္ ႏုိင္ငံ၌ ျမင့္တက္ လြန္းေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း က႑၌ လစာမ်ား ျမင့္ မား ေနျခင္းကို ဦးစား ေပးကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

Source: BBC
messenger news