ကမ္းနီးငါးဖမ္း ဧရိယာအတြင္း ငါး၀င္ဖမ္းသည့္ ၀ါးလတ္ေလွ ႏွစ္စီးအား တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ဖမ္းဆီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 12:42:00 PM


၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔ ည(၉) နာရီ အခ်ိန္ခန႔္တြင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ဒံုးကၽြန္း၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁)မုိင္ခန္႔ အကြာ ကမ္းေ၀းေလွမ်ား ငါးမဖမ္းရ ေနရာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကမ္းနီး ငါးဖမ္း ဧရိယာ အတြင္း ၀င္ေရာက္ ငါးခုိးဖမ္းေနေသာ အလ်ား (၇၀)ေပ (၈)လက္မ၊ အနံ (၁၅)ေပ ၊ (၅) လက္မ ၊ ျမင္းေကာင္ေရ (၂၈၀)ခန္႔ HENO EK – 100 (၆)လံုးထုိး စက္မၾကီး တပ္ဆင္ထားသည့္  ေအာင္ခ်စ္ကုိကုိ (တ-၂၅၈) အမည္ရွိ စည္းပ်က္ ၀ါးလတ္ ငါးဖမ္းေလွ တစ္စီးအား ေလွသား (၁၄) ဦးျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ည (၉)နာရီ ခဲြ အခ်ိန္ခန္႔၌ ဒံုးကၽြန္း အေရွ႕ဘက္ (၁)မုိင္ခဲြခန္႔ အကြာတြင္ အလ်ား (၇၃)ေပ၊ (၂)လက္မ၊ အနံ (၁၇)ေပ (၂)လက္မ ၊ ၊ ျမင္းေကာင္ေရ (၂၈၀)ခန္႔ HENO EK – 100 (၆)လံုးထုိး စက္မၾကီး တပ္ဆင္ထားသည့္ ျမင့္ျမတ္သိန္း - ၅ (တ-၂၆၃) အမည္ရွိ စက္ပ်က္ ၀ါးလတ္ ငါးဖမ္းေလွ တစ္စီး စုစုေပါင္း (၂) စီးအား တနသၤာရီ ေရတပ္ စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္ရွိ ဗုိလ္ႀကီး သက္ထြန္းေအာင္ ဦးစီး အမွတ္ (၆၁၁) ေထာက္ပံ့ေရး ေရယာဥ္မွ ပင္လယ္ျပင္ စုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စည္းပ်က္ ၀ါးလတ္ ငါးဖမ္းေလွ ႏွစ္စီးအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန ၿမိတ္ၿမိဳ႕ သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ၿမိတ္ပုလဲေျမ