စားေသာက္ဖြယ္ရာ..အဂၤလိပ္စကားလံုးမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 07:24:00 PMFish Cracker= ငါးမုန္႔ေၾကာ္
Cashew Nut = ဟီဟိုဠ္ေစ့ေၾကာ္
Prawn Cracker = ပုဇြန္ငါးမုန္႔ၾကာ္
Chicken Salad = ၾကက္သားသုပ္
Prawn Salad (Cooked) = ပုဇြန္သုပ္ (အက်က္)
Prawn Salad (Raw) = ပုဇြန္အစိမ္းသုပ္
Squid Salad = ျပည္ႀကီးငါးသုပ္
Seaweed Salad = ေက်ာက္ပြင့္သုပ္
Salted Egg Salad = ေဆးဘဲဥသုပ္
Bean Vermicelli Salad = ပဲၾကာဇံသုပ္
Tom Yang Goom Soup = တုန္ယန္းဟင္းခ်ိဳ
Chop Suey Soup = ၁၂မ်ိဳး ဟင္းခ်ိဳ
Hot & Sour Soup(Thai Style) = ယိုးဒယားဟင္းခ်ိဳ
Chicken Fried Rice = ၾကက္ထမင္းေၾကာ္
Chicken Fried Rice (Pashu Style)= ပသွ်ဴးစတိုင္ ၾကက္ထမင္းေၾကာ္
Chicken on Rice = ၾကက္ထမင္းေပါင္း
Chicken Fried Rice With Pineapple = နာနတ္သီးၾကက္ထမင္းေၾကာ္
Fried Prawn Noodle = ပုဇြန္ထမင္းေၾကာ္
Steamed Whole Seabass Salted Plum = ကကတစ္ ေကာင္လံုး ဆားငံေစ့ေပါင္း
Steamed Whole Seabass (Hong Kong)= ေဟာင္ေကာင္စတိုင္ ကကတစ္ေပါင္း
Sweet & Sour Prawn = ပုဇြန္ခ်ိဳခ်ဥ္
Hot & Sour Prawn = ပုဇြန္ခ်ဥ္စပ္
Fried Prawn With Dry Chilli = ပုဇြန္ကုန္းေဘာင္
Fried Prawn With Oyster Sauce = ပုဇြန္ခရုဆီ
Fried Prawn With Basil Leave = ပုဇြန္ပင္စိမ္း
Fried Squid Dry Chilli = ျပည္ႀကီးငါးကုန္းေဘာင္
Hot & Sour Squid= ျပည္ႀကီ္းငါးခ်ဥ္စပ္
Braised Eel With Garlic = ငါးရွဥ့္ၾကက္သြန္ျဖဴေၾကာ္ႏွပ္
Hot & Sour Eel= ငါးရွဥ့္ခ်ဥ္စပ္
Deep Fried Eel Hot Chilli = ငါးရွဥ့္ေျခာက္စပ္
Sweet & Sour Eel = ငါးရွဥ့္ခ်ိဳခ်ဥ္
Deep Fried Chicken = ၾကက္တံုးေၾကာ္
Fried Chicken Dry Chilli = ၾကက္ကုန္းေဘာင္
Hot & Sour Chicken = ၾကက္ခ်ဥ္စပ္
Sweet& Sour Chicken = ၾကက္ခ်ိဳခ်ဥ္
Fried Chicken With Ginger = ၾကက္ဂ်င္းေမႊး
Deep Fried Chicken Wing = ၾကက္ေတာင္ပံၾကြပ္ေၾကာ္
Grilled Duck Peking Style = ပီကင္းဘဲကင္
Grilled Chicken Hong Kong Style = ေဟာင္ေကာင္ၾကက္ကင္
Grilled Prawn = ပုဇြန္ကင္
Grilled Squid = ျပည္ႀကီးငါးကင္
Grilled Whole Seabass Thai Style = ယိုးဒယားစတိုင္ ကကတစ္ေကာင္လံုးကင္
Fried Water Cress = ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္
Fried Kailan With Oyster Sauce = ကိုက္လန္ခရုဆီေၾကာ္
Fried Mushroom,Baby Corn & Kailan = မႈိေျပာင္းဖူးကိုက္လန္
Fried Cauliflower = ပန္းပြင့္ျဖဴေမႊးေၾကာ္

အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာစရာ