မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ား မျပ႒ာန္းရန္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ႏွစ္ခု ေတာင္းဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 06:02:00 PM
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရက ျပ႒ာန္းျခင္း မျပဳရန္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕ႏွစ္ခုက ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ုံး (KWO) ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (KWEG) တို႔က မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အားလုံးကို ျပက္ရယ္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအားလုံး မိမိလက္ထပ္မည့္ သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ကိုယ္ပိုင္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ပယ္ခ်ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕မ်ားက ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

KWO ႏွင့္ KWEG တို႔၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကရင္ေဒသမ်ား၌ တပ္မေတာ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကလည္း ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုကို ေရးဆြဲ တင္သြင္းရန္ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ဇူလိုင္လ မတိုင္မီ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို တင္သြင္းရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ခိုင္ၿမဲေစေရး အေလးထားရန္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခံဳ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာဆိုထားသည္။
The Voice Weekly