မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုကို ေလးလအတြင္း အၿပီးေရးဆြဲရန္ သမၼတ ညႊန္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 12:24:00 PM


ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၈

လူ႔အခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ႐ႈေထာင့္မ်ား အၾကား ႏွစ္ဖက္ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေနသည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုကို ေလးလအတြင္း အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦး ပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုမွာ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားမႈ ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ုံးမွ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ဒုတိယ
ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သမၼတ၏ ဥပေဒ အႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တို႔ အပါအဝင္ သမိုင္းသုေတသန ဦးစီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေစၿပီး ကြဲျပားေသာ ဘာသာ အယူဝါဒ ရွိေနမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ခိုင္ၿမဲေစေရးတို႔ အေလးထား သုံးသပ္ရန္၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ခ်ိတ္ဆက္ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ အက်ိဳးရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး လႊမ္းၿခံဳ က်င့္သုံးႏိုင္ရန္ တို႔ကို အေျခခံ ေရးဆြဲရမည္ဟု သမၼတ၏ အမိန္႔အရ သိရသည္။

ယင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သည့္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး မ်ားသည္ လက္ရွိ ဥပဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးတြင္လည္း ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ သမၼတ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ေလးလ အတြင္းတြင္ အဆိုပါ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွစ္ခုကို ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံစြာ ေရးဆြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီ ဥပေဒေတြဟာ ျပ႒ာန္းသင့္ပါတယ္၊ ျပ႒ာန္းသင့္လို႔ပဲ သမၼတႀကီးေရာ၊ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ ေတြေရာ လက္မွတ္ေရးထိုး ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒါကို နာယကႀကီးကလည္း အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့တာပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သုံးသပ္ၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံတမ္း အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ထံမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ေတာင္းခံကာ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿပီး ေရးဆြဲရမည္ဟု အမိန္႔က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္မွာ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ မလိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ မွ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ား အၾကား ျပင္းထန္စြာ သေဘာထား ကြဲလြဲေနသည့္ အဆိုပါ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ရွိကို မရွိသင့္တာပါ။ ဒါကိုရွိေစခ်င္တဲ့ သူေတြက အတင္းအက်ပ္ လုပ္ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္” ဟု ၎က The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္သန္းေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေထာက္ခံထားသည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရးမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သျဖင့္ ယင္းဝန္ႀကီးဌာန မ်ားက ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းက သမၼထံသို႔ ျပန္လည္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ေလးခုအနက္ ယခု ဥပေဒ ႏွစ္ခုသည္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူဝန္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပင္ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပါရွိသည့္ သဝဏ္လႊာကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly