အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း အနိမ့္က်ဆံုးဟု GIZ ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 12:56:00 PMရန္ကုန္၊ မတ္ ၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑သည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္က်ဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ာမနီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ (GIZ) မွ စီမံကိန္း ေခါင္းေဆာင္ (Head of Project) Mr. Thomas Foerch က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္သည္ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဘဏ္အပ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ပုံမွန္ တိုးတက္ေနေသာ္လည္း ေငြစကၠဴ အေျခခံ စနစ္တြင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း အေနႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔သည္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဘဏ္ေတြမွာ လူေတာ္ေတြ ရွားတာကလည္း ခုေနာက္ပိုင္း ဘဏ္အသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာခ်ိန္မွာ တကယ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူက နည္းေနတယ္။ ဒီၾကားထဲ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း ဆိုသလို လစာ အျမင့္ႀကီး ေပးၿပီး ေခၚတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့” ဟု ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိန္ေမာင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ ျပဳရန္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ခ်ထားေပးမႈ ရွင္းလင္းလြယ္ကူ ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေစရန္တို႔ လိုေၾကာင္း Mr. Thomas Foerch က ဆိုသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ခ်ထားေပးရာတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ရွင္းလင္းမႈ မရွိသည္ကို လက္ခံေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း လြယ္ကူမႈ ရွိေစရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြ (IMF) မွ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အတူ ျပန္လည္ သုံးသပ္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ အားလုံးေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၂၃,၀၀၀ ဘီလီယံ ရွိကာ တိုင္းျပည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း GIZ ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ ဘီလီယံ ရွိေသာ္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ႀကီးထြားလာမႈကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေစ်းကြက္ ေဝစု ေလ်ာ့က်လ်က္ ရွိေၾကာင္း Mr. Thomas Foerch ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ဘဏ္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္၊ ဝန္ထမ္း ၉၀၀၀ နီးပါးႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုၾကာ အ႐ႈံးဆက္တိုက္ ျပေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္က Policy Bank ျဖစ္တဲ့အတြက္ အ႐ႈံးခံၿပီး လုပ္ရတာေတြလည္း ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ စိုက္ထုတ္ သုံးစြဲရတာေတြ ရွိတာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရတာ” ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ယုံၾကည္ရေလာက္ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွိမႈတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အဓိက အေရးႀကီးေၾကာင္း GIZ ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly