အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 3/09/2014 09:16:00 AM


Published on: March 8, 2014
အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ပြတ္တုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းသည္ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက မတ္ ၆ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္သည့္ ကြန္ဂရက္တုိ႔အၾကား အေျခအေန၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္သည့္ ပါလီမန္တုိ႔အၾကား အေျခအေနတုိ႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ ပါလီမန္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေၾကာင္း ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ သမၼတအေနျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်င္ပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဥပေဒျပဳေပးရန္ ေတာင္းဆုိရေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒျပဳရာ၌ လုံး၀မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကသာ ဥပေဒျပဳရေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအၾကား သီးသီးသန္႔သန္႔ ပုိင္းပုိင္းျခားျခား က်င့္သုံးကာ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္လုပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားခန္႔ထားရာတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳရာတြင္မူ အဂၤလန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္လုိ႔သာ ခုနကအေမရိကန္ပုံစံမ်ဳိး တစ္ခါတည္းခ်ထားမယ္ဆုိရင္ ဘာမွျပႆနာ မရွိဘူး။ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ အလုပ္လုပ္မယ္။ ဥပေဒျပဳမယ္။ သူတုိ႔ကလည္း  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္မယ္။ ဥပေဒျပဳလည္း မလာနဲ႔။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ပြတ္တိုက္မႈေတြ မ်ားေနတာ” ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

Credit: EMG