တစ္ႏွစ္အတြင္း တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ သုံးမႈသာရွိဟု လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးမွ စာျဖင့္ေျဖၾကားရာ၌ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း ေမးခြန္းရွင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 09:45:00 AMယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရေပးေ၀ရန္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရေလွာင္ကန္စီမံကိန္းအား ဧၿပီ ၆ ရက္က သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေနေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔အား ေတြ႕ရစဥ္

Published on: April 10, 2014ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစုိင္းေမာက္ခမ္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း သံုးမႈသာရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိက စာျဖင့္ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ အံ့ၾသမိေၾကာင္း ေမးခြန္းရွင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ၿပီးခဲ့သည့္ န၀မအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၿပီးဆုံးခ်ိန္ ဧၿပီ ၉ ရက္၌ စာျဖင့္ယခုလို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္၌ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အထိ တုိင္ၾကားလာသည့္ အမႈေပါင္း ၃၈၂ မႈရွိခဲ့ၿပီး ပဏာမ စိစစ္ခ်က္အရ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈရွိေသာ အမႈ ၉၁ မႈ၊ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈမရွိေသာ အမႈ ၁၈၃ မႈႏွင့္ စိစစ္ဆဲအမႈ ၄၄ မႈျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေပၚလြင္မႈရွိေသာ အမႈ ၉၁ မႈတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမွာ ၄၁ မႈ၊ တရားမမႈဆုိင္ရာ ငါးမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခြၽတ္ေခ်ာ္မႈ ၄၀ မႈႏွင့္ မႈခင္းဆုိင္ရာ ငါးမႈတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၀န္ႀကီး၏ ေျဖၾကားခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီသုိ႔ တုိင္ၾကားလာသည့္ အမႈမ်ားတြင္ သီးျခားေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အမႈမ်ားအနက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားဌာနမ်ား ၂၅ မႈ၊ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးဌာန ၁၁ မႈ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၁၀ မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး သုံးမႈ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္မႈတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတုိ႔မွာ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတြင္ တစ္မႈစီသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ေမးခြန္းေမးခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ အေျဖကို ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ့္ဆီကို စာနဲ႔ပုိ႔ပါတယ္။ စာကုိဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၀န္ႀကီးက သူ႔ေထာင့္က သူေျဖတဲ့အေပၚမွာ ဘာမွမေျပာလုိပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာဘ္စားတဲ့အမႈဟာ သုံးမႈပဲ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ တရားေရး၊ ဥပေဒေရး၊ တုိင္ၾကားစာနဲ႔ အသနားခံ ေကာ္မတီမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သမၼတဆီကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေကာ္မရွင္ကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ေပးပုိ႔ခဲ့တဲ့ တရားသူႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ဟာ အင္မတန္ကုိ မ်ားျပားပါတယ္။ ဒီတစ္ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေစာင္ေရ ၅၀ ေလာက္ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ျပည္သူဗဟိုျပဳ စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အမ်ားဆုံး ထိေတြ႕ဆက္ဆံရေသာေၾကာင့္ မလုိလားအပ္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအျပင္ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္း ရာထူးႀကီးငယ္မေရြး အေရးယူလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မတိက် မေသခ်ာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အမည္မေဖာ္ ပစ္စာသေဘာမ်ဳိး တုိင္ၾကားျခင္းထက္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား တိက်ခုိင္မာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ျပတုိင္ၾကားရန္လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက တုိက္တြန္းေဖာ္ျပထားသည္။

news-eleven