သႀကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း အေ၀းေျပး ယာဥ္လက္မွတ္မ်ား ေစ်းပုိ မေရာင္းခ်ေရး ျပင္းထန္စြာ သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 10:17:00 AMမဟာသႀကၤန္ပဲြေတာ္ရက္မ်ား အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အျခားတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေျပးဆဲြေနသည့္ ခရီးသည္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္လိုင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္မျဖစ္ပြားေရး၊ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းအတုိင္း စနစ္တက် အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာေျပးဆဲြေရး၊ ယာဥ္စီးလက္မွတ္မ်ား မသမာ ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ျဖတ္ ထားျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အေပၚ ေစ်းႏႈန္းပုိမိုေတာင္းယူမႈ မျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ေအာင္ မဂၤလာႏွင့္ ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပး ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားမွခရီးသည္ တင္ယာဥ္မ်ား စတင္ထြက္ခြာေရး ႏွင့္ျပန္လည္၀င္ေရာက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံုထိန္းသိမ္း ေရးေကာ္မတီ(အေ၀းေျပး)မွသတိ ေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္း ေရးေကာ္မတီ (အေ၀းေျပး) ႀကီး ၾကပ္မႈ ေအာက္ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းႏွင့္ ဒဂံုဧရာအေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နား စခန္းမ်ားအတြင္း ယာဥ္လုိင္း အသီးသီးမွ ခြင့္ျပဳခရီးစဥ္မ်ားသို႔ ေျပးဆဲြလ်က္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားသည္ ခရီးသြားျပည္သူ မ်ား စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့စြာႏွင့္ လို ရာခရီးသုိ႔ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏုိင္ေရးသည္ ယာဥ္လုိင္း ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ယာဥ္ပုိင္ရွင္မ်ား၊ ဂိတ္ တာ၀န္ခံႏွင့္ ဂိတ္မွဴးမ်ား၊ ဂိတ္ စာေရးမမ်ား၊ ယာဥ္လုိင္းမ်ား အလုိက္ ေနရာအႏွံ႔တြင္လက္မွတ္ ေရာင္းဌာနဖြင့္ထားသည့္ေနရာမ်ား  မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားတြင္တာ၀န္ ရွိေၾကာင္းကို သတိေပးေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယာဥ္လုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျပးဆဲြသည့္ခရီးစဥ္အတြင္းလံုျခံဳ ေရးႏွင့္ မသကၤာဖြယ္ရာကိစၥမ်ား တစ္စံုတစ္ရာေတြ႕ရွိပါက သက္ ဆုိင္ရာသို႔ အျမန္ဆံုးသတင္းပို႔ ရန္ အထူးသတိေပးထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။

မဟာသႀကၤန္ကာလ ႐ံုးပိတ္ ရက္ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ႐ံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း ယာဥ္လုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွသတ္ မွတ္ထားသည့္ယာဥ္စီးခႏႈန္းထား ထက္ ပုိမိုေရာင္းခ်မႈမျပဳရန္ႏွင့္ မလုိအပ္ဘဲ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ျဖတ္ထားၿပီး ေစ်းႏႈန္းပိုမိုေရာင္းခ် သည့္သေဘာမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အမည္၊ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးအမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာျပည့္စံုစြာေပးထား သည့္ ခရီးသြားျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ထြက္ခ်ိန္တြင္အမွန္တကယ္ စီးနင္းသူသာျဖစ္ေစရမည္ဟု သိ ရသည္။

လက္မွတ္မ်ားႀကိဳတင္ေရာင္း ခ်ရာ၌ အမွန္တကယ္ ခရီးသြား မည့္သူကိုသာ ေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ seating plan ၌ ႀကိဳတင္လက္ မွတ္၀ယ္ယူသူစာရင္းမ်ားကိုတိက် စြာ ေဖာ္ျပေပးရန္ႏွင့္ သႀကၤန္ ကာလအတြင္း လူေခၚပဲြစားမ်ား ႏွင့္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊လက္ မွတ္ကုန္ၿပီဟု အေၾကာင္းျပ၍ အျခားေသာနည္းျဖင့္လက္မွတ္ခ ပိုမိုေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမျပဳရန္လည္း ေၾကညာခ်က္ ကဆိုသည္။

ယာဥ္လုိင္းဂိတ္အသီးသီး အေနျဖင့္ မိမိဂိတ္၌ယာဥ္အသင္း ပုိင္ကားမရွိဘဲအျခားယာဥ္အသင္း ပုိင္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းလုိင္စင္ခြင့္ ထားသည့္ ကားမ်ားကို ငွားရမ္း ၿပီး လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေျပး ဆဲြျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ထြက္ခြာသည့္ ယာဥ္မ်ားအားလံုးအတြက္လုိင္စင္ သက္တမ္းျပည့္မီေၾကာင္း ယာဥ္ လိုင္းမွ တာ၀န္ယူၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း ေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ အေ၀းေျပးတြင္ ခရီးသည္တစ္ဦး လွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ခရီးသြား အာမခံမ်ား ထားရွိရန္အတြက္ ေၾကညာခ်က္တြင္ သတိေပးေဖာ္ ျပထားသည္။      

မ်ိဳးေက်ာ္

Hot News Journal