စာပုိ႕လုလင္ႏွင့္ ေၾကးနန္းလုလင္မ်ားကုိ ေရပက္ကစားျခင္းမျပဳရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေမတၱာရပ္ခံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 08:11:00 AM


ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၉

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးမဟာ သႀကၤန္ရက္မ်ားအတြင္း မဟာသႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႐ုံးပိတ္ရက္ျဖစ္ေသာ ဧၿပီ ၁၈ ရက္တို႔တြင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ စာေဝလုပ္ငန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းစာေဝလုပ္ငန္းမ်ားကို နားရက္မယူဘဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အျမန္ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္းကိုလည္း ႏွစ္သစ္ကူး မဟာသႀကၤန္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ရက္မရွိ ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရက္မ်ားအတြင္း ဝတ္စုံျပည့္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ စာပို႔လုလင္မ်ား၊ ေၾကးနန္းပို႔ လုလင္မ်ားကို ေရပက္ကစားျခင္း မျပဳၾကရန္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

MOI Webportal Myanmar