ဖုန္းကို စကၠန္႔ ၃၀ တည္းနဲ႔ အားအျပည့္သြင္းႏိုင္မည့္ ဘက္ထရီ ေပၚၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 04:06:00 PM
ဖုန္းမ်ား၌သံုးစဲြသည့္ ဘက္ ထရီနည္းပညာသစ္ကို Tel Aviv ၌ ျပဳလုပ္ေသာ နည္းပညာကြန္ဖ ရင့္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၿပီး အဆိုပါ နည္းပညာသံုးစဲြထား သည့္ ဘက္ထရီမွာ အားျဖည့္ရန္ စကၠန္႔ ၃၀ သာ ၾကာျမင့္သည္။

အဆိုပါ ဘက္ထရီကို အား ကုန္ေနသည့္ Samsung S4 စမတ္ဖုန္း၌ တပ္ဆင္အသံုးျပဳ သည့္အခါ၌ အားျပန္လည္ျဖည့္ ရန္အတြက္ ၂၆ စကၠန္႔သာ ၾကာ ျမင့္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဘက္ထရီမွာ စမ္း သပ္အဆင့္သာရွိေသးၿပီး သံုးႏွစ္ အတြင္းျဖန္႔ခ်ိသြားဖြယ္ရွိသည္။

Store Dot တည္ေထာင္သူ Dr Doron Myersdorf က ဘက္ ထရီထုတ္လုပ္မႈေလာက၌ နည္း ပညာအသစ္ကို မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ နည္း ပညာမွာ ႐ူပေဗဒအသစ္၊ ဓာတု ေဗဒအသစ္ႏွင့္ device မ်ားအ တြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ျဖစ္ ေၾကာင္းဆိုသည္။

Dr Mysesdorf က ယခု ထြက္ေပၚလာမည့္ ဘက္ထရီမွာ လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲရွိ ဘက္ထရီ မ်ားထက္ ၃၀ မွ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထိ ေစ်းပိုမ်ားႏိုင္မည္ဟု ေျပာ သည္။

—Ref: BBC
7Day Daily