ေနျပည္ေတာ္သန္းေခါင္စာရင္း ကရင္/ဗုဒၶကုိ ကယန္းလူမ်ဳိးအျဖစ္ ေျပာင္းထည့္ရန္ ေထြ/အုပ္ ၿခိမ္းေျခာက္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 08:11:00 AMေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ (၈)

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ နယ္၊ အေရွ႕ျခမ္းေတာင္ေပၚေက်းရြာ ျပည္ေထာင္ကုိးအုပ္စု၊ သန္း ေခါင္စာ ရင္း ေကာက္ ယူရာတြင္ ဦး ေဆာင္ပါ၀င္သူ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္ ကုိးအုပ္စု စာေရး(၁)အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ ဆန္းသည္ ေဒသခံကရင္/ဗုဒၶျပည္ သူမ်ားကုိ ကယန္းလူမ်ဳိး ေျပာင္းထည့္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္ ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ကယန္းလူမ်ဳိးေျပာင္းမထည့္ ပါက မိမိတုိ႔၏ လက္ရွိက်င့္သုံး ေနေသာ ႐ုိးရာဓေလ့၊ ဘာသာ စကားလုံး၀ ေျပာဆုိက်င့္သုံးျခင္း မျပဳလုပ္ရဟု ႏႈတ္အားျဖင့္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ည(၆)နာရီခြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ဧၿပီ ၃ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီခြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၎ေန႔ ည(၆း၂၀)တြင္ တစ္ႀကိမ္ အုိင္ ကြန္စကားေျပာစက္ျဖင့္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ ေျပာဆုိၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေ နေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။…

ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လက္ရွိတည္ရွိေန ေသာ ကရင္/ဗုဒၶမ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔မွာ အမွန္အတုိင္း ေဖာ္ျပရန္ အခက္ အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ရွိၿပီး အဆုိပါ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိျခင္း ခံေနရ သည့္ကိစၥကို လုိအပ္သလုိ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးပါရန္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးပါတီသုိ႔ တင္ျပအကူအညီ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္း ဂ်ာနယ္အား အသိေပးေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မုိးယဥ္ညိဳ(ေနျပည္ေတာ္)
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္