ဘိန္းအထြက္ အမ်ားဆံုး (၅)ႏိုင္ငံထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဒုတိယစြဲ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 11:09:00 AM


ဘိန္းအထြက္ အမ်ားဆံုး (၅)ႏိုင္ငံထဲမွာ ကမာၻ႔ထိပ္သီး(၅)ႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္တယ္ ဆိုပဲ။Ye Min Tun

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုက DEA နွင့္ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ပူးေပါင္းျပီး တကမာၻလံုုး မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာနွင့္ ဘိန္းစိုုက္ပ်ိဳးမႈ တိုုက္ဖ်က္ေရး ညီလာခံကိုု ၂၀၀၈ ခုုနွစ္တုုန္းက တူရကီနိုုင္ငံ ISTANBUL ျမိဳ႕မွာက်င္းပခဲ့စဥ္ တကမာၻလံုုးက ဘိန္းအထြက္ အမ်ားဆံုုး ငါးနိုုင္ငံမွာ
(1) AFGHANISTAN
(2) MYANMAR
(3) LAO PDR
(4) MEXICO
(5) COLOMBIA တိုု႔ျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပျပီး။ ျမန္မာနိုုင္ငံက ဒုုတိယ အထြက္ဆံုုးနိုုင္ငံျဖစ္ေနျပီး။ လာအိုု႔နိုုင္ငံနွင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံ ဘိန္းအထြက္နႈန္း က်ဆင္းေရးလုုပ္တဲ့အခါ လာအိုု႔နိုုင္ငံက အျပီးသတ္နီးပါးက်ဆင္းသြားျပီး ျမန္မာနိုုင္ငံမွ ၂၀၀၀ ခုုနွစ္မွ တေျဖးေျဖးက်ဆင္းလာသည့္ ဘိန္းထြက္စိုုက္ခင္းဧကနႈန္းမွာ ၂၀၀၆ ခုုနွစ္မွစျပီး အထြက္နႈန္း ျပန္လည္ တိုုးတက္လာေၾကာင္း ရည္ညႊန္းျပဇယား နွင့္တကြ ျပထားတာေတြ႕လိုု႔ ျပန္လည္ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Source: DEA
myawady news