သာသနာ့အလံအား ႏုိင္ငံျခားသူက မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ရန္ ျဖဳတ္ယူျခင္း မဟုတ္ဘဲ သေဘာ႐ုိးျဖင့္သာ ျဖဳတ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေတြစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 09:43:00 AM


ေက်ာ္ဇင္၀င္း
ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သာသနာ့အလံအား Malteser International အဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံျခားသူက မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ရန္ ျဖဳတ္ယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ သေဘာ႐ုိးျဖင့္သာ ျဖဳတ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မွ ဧၿပီ ၉ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ လက္မခံႏုိင္ေသာ ကိစၥအတြက္ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ Malteser International အဖြဲ႕မွ ငွားရမ္း၍ ႐ုံးဖြင့္ထားသည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပုိင္ အေဆာက္အအုံတြင္ အိမ္ရွင္ျဖစ္သူက ၎၏သေဘာျဖင့္ သာသနာ့အလံကုိ လႊင့္ထူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အလံလႊင့္ထူျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေပၚ ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သျဖင့္ ယင္းသုိ႔ဆန္႔က်င္ေဆာင္ရြက္၍ မရေသာ ၎တုိ႔အဖြဲ႕အစည္း မူအရ ႏုိင္ငံျခားသူ Ms. Yvonne Dunton သည္ သေဘာ႐ုိးျဖင့္ အလံအား ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ႏိုင္ငံျခားသူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကုိ အကူအညီ ေပးလုိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပဳ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကုိယ္တုိင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ကုိ ယုံၾကည္စြာ ေလ့လာဆည္းပူးေနသူ ျဖစ္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔အထြတ္ အျမတ္ထားသည့္ သာသနာ့အလံကုိ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္လုိေသာ စိတ္ဆႏၵအလွ်င္း မရွိေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ယင္းသုိ႔သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈ မေပၚေပါက္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ႐ႈပ္ေထြးခ်ိန္တြင္ မမွန္မကန္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္သူအခ်ဳိ႕၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕မွ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အထင္လြဲမွားမႈ ပုိမုိျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕မွ ၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႕၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႔က သံသယ၀င္ကာ ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးလ်က္ ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ သာသနာ့အလံကုိ သေဘာ႐ုိးျဖင့္ ျဖဳတ္ယူသိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းအေပၚ ေကာလာဟလ သတင္းမ်ားျဖန္႔၍ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား အထင္လြဲမွားမႈ ပုိမုိျမင့္တက္လာေအာင္ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚ၌ UN၊ INGOs အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပုိင္ ႐ုံးမ်ား၊ ႐ုံးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရး သုိေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း လူအုပ္စုဖြဲ႕၍ အဓမၼဖ်က္ဆီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း ထိေရာက္ေသာကာကြယ္မႈမ်ား မေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုံျခံဳမႈရွိေအာင္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္သျဖင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေပၚေပါက္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းအား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အဆိုပါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

news-eleven