ယုဇနပလာဇာရွိ ေဝဒီဖိနပ္ဆိုင္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္၍ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား အလန္႔တၾကား ေျပးဆင္းခဲ့ရ(Breaking News)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/10/2014 10:59:00 AM

ယေန႔နံနက္ ၉နာရီ ၅ မိနစ္ခန္႕တြင္ ယုဇနပလာဇာရွိ ေဝဒီဖိနပ္ဆိုင္တြင္ ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး
 ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား အလန္႔တၾကား ေျပးဆင္းခဲ့ၾကသည္။

မိနစ္ ၃၀ နီးပါခန္႔ အၾကာတြင္ Air Con gas ေပါက္ကြဲမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေစ်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က
 ေၾကာျငာခဲ႔သည္။ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဆိုင္၏ေနာက္ဘက္ရွိ မွန္တခါးခ်ပ္အခ်ဳိ႕ ေပါက္ကြဲထြက္ခဲ႔သည္။ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာမရေသာ္လည္း ပထမထပ္ တစ္ထပ္လုံး gas အနံ႔မ်ားနွင့္ ဖုံးလႊမ္းလွ်က္ရွိေနသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)